Lichte koersdaling na publikatie Akzo-cijfers

De resultaten van Akzo werden vanmorgen op de beursvloer in eerste instantie met gefronste wenkbrouwen ontvangen. De winst per aandeel was lager dan dan de meeste banken en effectenkantoren hadden verwacht. De koers daalde aanvankelijk met vier gulden naar 148 gulden maar trok in de loop van de ochtend weer aan naar 150 gulden.

Gisteren was de stemming op het Damrak nog opperbest nadat Unilever winstcijfers rapporteerde die "aan de bovenkant van de verwachting' lagen. De koers van het zeep- en voedingsconcern steeg met guldens en brak bijna door de 200 gulden-grens heen. Bij het chemieconcern lagen de resultaten echter aan de "onderkant van de verwachting'.

Akzo boekte vorig jaar 712 miljoen gulden netto winst (1991: 691 miljoen). Dat komt neer op 14,05 gulden netto winst per uitstaand aandeel. Akzo stelt een ongewijzigd dividend per aandeel van 6,50 gulden voor. Analisten hadden, na de publikatie van de resultaten over de eerste drie maanden van het boekjaar, er op gerekende dat Akzo minstens tussen de 14 en 16 gulden winst per aandeel kon melden. Het vierde kwartaal heeft echter roet in het eten gegooid. De hogere opbrengsten in de VS wogen niet op tegen de magere resultaten in Europa.

De koers van Akzo was juist de afgelopen weken flink opgeklommen van 135 naar ruim 150 gulden, een stijging van ruim 10 procent. Volgens analist R. Verhoef van Banque Paribas heeft deze stijging drie oorzaken. “Akzo wordt gezien als een van de betere chemieconcers in Europa. Het concern is vooral door de Pharma-divisie minder conjunctuur gevoelig dan bij voorbeeld DSM. Verder zijn vrijwel alle aandelenkoersen de afgelopen tijd, gesteund door de rentedaling, weer gestegen. Ten slotte vinden beleggers dat Akzo de problemen bij de vezeldivisie door het aangaan van joint ventures op een goede manier probeert op te lossen”, aldus Verhoef. De vezeldivisie is het probleemkind van Akzo en moet opboksen tegen felle concurrentie uit de lage-lonenlanden.

Verhoef vindt de cijfers van Akzo niet schokkend. “De winst na belastingen is het vierde kwartaal gedaald met 22 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 1991, maar dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de hogere belastingdruk. Vóór belastingen is de winst met 14 procent gezakt.”