Krasnapolsky winst ruim gehalveerd

De winst na belastingen van Grand Hotel Krasnapolsky is vorig jaar ruim met de helft verminderd.

Het netto resultaat kwam uit op 604.000 tegen 1,3 miljoen gulden in 1991. Het cijfer van 1992 is nog geflatteerd omdat er een bijzondere bate is meegerekend van 642.000 (vóór belasting). Die bate kwam voort uit de verkoop van onroerend goed. De forse daling van het resultaat komt bijna geheel voor rekening van de verliezen bij de nieuwe vestiging het Lido, die nu ongeveer veertien maanden in bedrijf is. Wel was daar in de laatste maanden van 1992 enige verbetering van het resultaat zichtbaar. Op een positief resultaat van dit bedrijf hoeft echter dit jaar nog niet te worden gerekend.

Het hotelbedrijf is ten opzichte van 1991 iets beter gaan draaien. De verdiensten van het restaurant d'Vijff Vlieghen gingen omlaag. Voor 1993 verwacht Krasnapolsky ook niet bepaald gunstige resultaten en zal te lijden hebben de terughoudendheid van instellingen en bedrijven om congressen te organiseren. Het resultaat over 1993 zal evenwel hoger zal uitvallen dan dat van 1992.