Hoogovens betaalt voor milieudelicten

HAARLEM, 24 FEBR. Hoogovens zal 172.500 gulden betalen aan het openbaar ministerie in Haarlem. Het bedrijf wil daarmee strafvervolging wegens het herhaaldelijk overtreden van milieuwetten voorkomen. Dat heeft de Haarlemse persofficier C. Hemmes vanochtend bekendgemaakt.

Het gaat om overtredingen van de Hinderwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet inzake de luchtverontreiniging. Controleurs van Rijkswaterstaat constateerden in 1991 dat het bedrijf de lozingsvergunning overtrad.

In de meeste gevallen ging het om overschrijding van de norm voor zwevende stof. Ook werd een enkele keer de norm voor zware opgeloste metalen als zink en kwik overschreden. Controleurs van Rijkswaterstaat maakten in totaal zeven keer proces-verbaal op tegen het bedrijf.

Rijkswaterstaat drong er bij Hoogovens op aan maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Uit controles bleek dat het bedrijf dat inderdaad had gedaan.

In januari 1991 overtrad Hoogovens de hinderwetvoorschriften. Toen ontsnapte een grote hoeveelheid giftig gas uit een van de staalfabrieken. In 1991 constateerde een opsporingsambtenaar van de provincie dat Hoogovens de wet inzake de luchtverontreiniging overtrad. Dat gebeurde bij het laden van vrachtauto's met cokes.