Gemeenteraad discussieert over "allesomvattend beleid'; PvdA Rotterdam wil stad veiliger

ROTTERDAM, 24 FEBR. Prostitutie of milieuvervuiling, voetbalwedstrijden of gokverslaving, illegalen of parkeeroverlast: de Rotterdamse gemeenteraad moet morgen bepalen wat de gemoedsrust van de Rotterdamse burger het meest verstoort. Op initiatief van de Rotterdamse PvdA wordt dan in raadszaal de basis gelegd voor een "allesomvattend veiligheidsbeleid'. Maar na het verschijnen van een "ambtelijke inventarisatie' weet geen raadslid meer waar het precies over gaat. “Het is een rijstebrijberg”, zegt D66-raadslid F. Ravestein. “Dat alles met alles samenhangt, betekent nog niet dat je daar een debat over kan houden.”

De ambtelijke inventarisatie "voor de opzet van een geïntegreerd veiligheidsbeleid', die vorige week onder verantwoordelijkheid van B en W verscheen, is een vrijblijvende opsomming van de stand van zaken op dertien gebieden die het "veiligheidsgevoel' van de Rotterdamse burger kunnen raken. Burgemeester Peper beloofde bij de presentatie vorige week dat het debat in mei een vervolg zal vinden in een al even breed "plan van aanpak', waarmee het "allesomvattend veiligheidsbeleid' feit is. Sommige raadsleden vraagt men zich af of dat niet wat te hoog gegrepen is.

Vooral de PvdA heeft aangedrongen op het raadsdebat. Raadsleden en wethouders zijn naar verluidt oprecht geschrokken van de serie "koffiegesprekken', die het afgelopen jaar met Rotterdammers werden gehouden. Met huisbezoeken in informele sfeer werden ze op de hoogte gesteld van wat er zoal onder het volk leefde. Vrijwel alle gesprekken gingen over de onveiligheid op straat. Vorig jaar bleek uit een Omnibus-enquête voor 86 procent van de Rotterdammers de "openbare orde' het grootste probleem, in 1988 was dat nog maar 47 procent.

Voor de "ambtelijke inventarisatie' kan de raad echter weinig enthousiasme opbrengen. “Als we al deze punten behandelen, zijn we de volgende morgen nog bezig. Ik wil mijn verhaal daarom globaal houden, maar dan heb je het probleem dat we het eigenlijk allemaal eens zijn: natuurlijk moet de burger zich weer veilig voelen op straat”, zegt D66-raadslid F. Ravestein. Ter Kuile-van der Hoeven (VVD):“Hoeveel zin heeft het nu om een rangorde vast te stellen in zaken als rampenplannen, werkloosheid, prostitutie en parkeerbeleid? En waarom ontbreken problemen als racisme en alcoholisme? Het college moet zich schamen met zo'n haastklus voor de dag te komen.” H. Meijer (Groen Links): “Het is duidelijk dat de PvdA weer probeert vaste grond onder de voeten te krijgen bij de traditionele aanhang. Maar op deze manier kan het gemakkelijk ontaarden in oeverloos gemeut.”

D.C. Dekker (CDA) verwacht meer van het komende veiligheidsdebat. “Nu gaan we eens dat publieke debat aan waar iedereen het over heeft, doen we eens meer dan neuzelen op de vierkante millimeter. Dan wil ik niet horen dat het nergens over gaat.” Ook S.J. de Vries (PvdA) verwacht meer dan “een openbare vertoning om de burgers duidelijk te maken dat ze rustig kunnen gaan slapen.” De gemeenteraad zal prioriteiten vaststellen en analyseren waar de gemeentelijke dienstverlening faalt, aldus De Vries.

Maar bij navraag hebben de partijen zo hun eigen prioriteiten. Ter Kuile-van der Hoeven (VVD): “We moeten als een wervelwind iets doen aan het wapenbezit onder de jeugd, de ouders en de scholen aanspreken.” Van Ravestein (D66): “Meer geld voor de jeugd en de drop-outs.” Dekker (CDA): “De criminelen de duimschroeven aandraaien, hard optreden tegen overlast van drugpanden en de horeca.” Meijer (Groen Links): “Keihard optreden tegen de onveiligheid in het openbaar vervoer, want mensen durven er op deze manier geen gebruik meer van te maken.” Wel is men het erover eens dat er nog meer aandacht moet zijn voor kleinschalige veiligheidsplannen in de wijken en dat de burger en instellingen moet worden ingeschakeld bij het "terugveroveren van de straat'. Maar dat is ook al jaren het officiële beleid van de gemeente.

Ter Kuile-van der Hoeven (VVD) denkt achteraf dat het verstandiger was geweest als de raad zich tot het drugbeleid had beperkt, zoals oorspronkelijk ook was aangekondigd. Het is in Rotterdam publiek geheim dat wethouder Henderson (PvdA), die de "hulpverlenings-kant' behartigt, en burgemeester Peper (PvdA), die de "openbare orde-kant' onder zijn hoede heeft, niet meer in staat of zelfs bereid zijn hun beleid op elkaar af te stemmen. Ter Kuile-van der Hoeve: “Een debat over Perron 0, de politie en de hulpverlening, dat was ergens over gegaan.” Maar dat debat is uitgesteld tot begin april.

Groen Links is ook niet gelukkig met het taalgebruik in de inventarisatie. Zo schrijven de ambtenaren over "visuele overlast' die zou samenhangen met “onaangepast sociaal gedrag en uiterlijk van rondhangende verslaafden”. “Dergelijke termen zijn stuitend, smerig zelfs”, zegt Meijer. “Ik vind het nonsens om de aanblik van zwervers of junks als vorm van overlast te bestempelen. Het doet me denken aan de klachten van de bewoners van een Rotterdamse wijk, die protesteerden tegen de bouw van een bejaardentehuis omdat ze geen lijkwagens wilden zien af- en aanrijden. Mensen die het leven niet kunnen aanvaarden zoals het is, moeten zich onder behandeling laten stellen van een psychiater.”

Meijer hoopt niettemin dat het debat "zuiverend' werkt. “Misschien kunnen we in dat onveiligheidsgevoel van de burger een schifting aanbrengen, wat is zinnig, wat is onzinnig? Want als het om onveiligheidsgevoelens gaat, zou ook geweld op televisie relevant zijn.”

    • Coen van Zwol