Extra cellen

In de krant van 22 februari (Extra cellen op Curaçao, pagina 6) is gemeld dat Nederland de bouw van 96 extra cellen bij de gevangenis Koraalspecht op Curaçao zal financieren met een maximumbedrag van ,8 miljoen gulden. Dat bedrag moet zijn: 1,8 miljoen gulden.