Defensie schrapt deel orders aan DAF

ROTTERDAM, 24 FEBR. Het in surséance verkerende DAF Special Products, de militaire tak van DAF waarvoor de bewindvoerders een koper proberen te vinden, is een aantal belangrijke orders van het ministerie van defensie kwijtgeraakt. De Industriebond FNV vreest dat de verkooppogingen door het schrappen van de opdrachten heel moeilijk zoniet onmogelijk zullen zijn te realiseren.

Vanochtend heeft de directie van Special Products het personeel van het bedrijf (een kleine 500 man) over de ontwikkelingen ingelicht.

Defensie heeft de herschikking van orders, voortvloeiend uit de Prioriteitennota waarbij de Landmacht ongeveer tot de helft wordt ingekrompen, versneld in het licht van de moeilijkheden bij DAF. Afgelopen dagen heeft volgens een DAF-woordvoerder op hoog politiek niveau overlegd plaatsgehad met DAF en de bewindvoerders over de gevolgen die de bezuinigingen bij Defensie inhouden voor Special Products. Daarbij is gebleken dat Defensie niet 550 takel- en brandstofauto's nodig zal hebben van een lopende order bij DAF, maar 200 stuks minder. Onder het bestaande contract kan annulering gebeuren wegens de sterk veranderde strategische behoeften. Met DAF wordt onderhandeld over de financiële gevolgen van het laten vallen van tientallen miljoenen guldens aan orders. Door de daling van het te leveren aantal takel- en brandstofwagens valt de prijs per stuk hoger uit.

Defensie gaat ervan uit dat aanstaande vrijdag al bekend zal zijn wie de koper voor de militaire poot zal zijn. Het ministerie is bereid met die aanstaande koper volgende week een gesprek te hebben over mogelijkheden voor het verstrekken van orders. DAF SP zou ondermeer kunnen meedingen naar een contract voor de bouw 240 nieuwe lichte verkenningsvoertuigen, waarmee een bedrag is gemoeid van 200 miljoen gulden. DAF SP is nog bezig met de ontwikkeling van dit voertuig en Defensie kan zich dus niet vastleggen op een vaag ontwikkelingsplan, aldus een woordvoerder.

Bovendien wil Defensie zich op de hoogte stellen van de plannen op termijn van DAF SP. Het ministerie is bereid zaken te doen met de Nederlandse industrie. Dat heeft staatssecretaris Van Voorst tot Voorst twee weken geleden in een gesprek met afgevaardigden van de bij DAF betrokken vakbonden gezegd. Maar hij voegde eraan toe dat Defensie bij een dergelijke order kijkt naar het beste materiaal en de beste voorwaarden.