Clinton maakt kunst weggeven voordeliger

WASHINGTON, 24 FEBR. Het economische herstelplan van president Clinton zal de Amerikaanse musea veel kunstwerken opleveren. Giften van particulieren worden in Clintons voorstellen zwaarder aftrekbaar gemaakt van de inkomstenbelasting. Volgens het begrotingsvoorstel van Clinton mogen gevers aan musea voortaan de marktwaarde van hun gift als aftrekpost opvoeren.

Onder president Reagan maakte een wet in 1986 alleen aftrek van de aankoopwaarde mogelijk. In de wilde jaren tachtig, toen kunstvoorwerpen soms in waarde vertienvoudigden, namen na de nieuwe belastingwet de giften aan musea af met meer dan 60 procent. In 1991 verleende het Congres ontheffing voor een jaar van die aankoopwaarde-wet en nam het aantal giften sterk toe. Het Ministerie van Financiën schat dat de hogere aftrek de Amerikaanse overheid in vier jaar ongeveer 70 miljoen dollar zal kosten.

Schenking van een kunstwerk kan fiscaal zeer voordelig worden. Bij de nieuwe federale heffing van 10 procent op inkomens die hoger zijn dan 250.000 dollar, is het zelfs mogelijk dat het weggeven van kunst meer oplevert dan verkoop. De taxatiewaarde van een schilderij kan immers hoger uitvallen dan de marktwaarde.

Het geven van kunst aan musea is populair in Amerika, omdat de schenker zo zijn eigen naam kan vereeuwigen met die van de kunstenaar: naast een schilderij hangt vaak een bordje met de naam van de gevers. Bovendien worden schenkers door het museumbestuur in de watten gelegd, wat betekent dat ze vaak officiëel worden ontvangen, samen met andere belangrijke persoonlijkheden. Vooral feesten in Washingtonse musea zijn zeer gewild: er komen ook ministers en senatoren.

De Amerikaanse musea verwachten nu een stroom schenkingen van nieuwe kunstvoorwerpen, waardoor ze niet langer tegen particulieren hoeven op te bieden op openbare veilingen.

In Nederland kunnen schenkingen aan musea ook als aftrekpost van de inkomstenbelasting worden opgevoerd, waarbij de marktwaarde van het kunstwerk tot een maximum bedrag van 10 procent van het (onzuivere) inkomen van de schenker afgetrokken kan worden.