Bonden: geld voor sociaal plan bij NS

UTRECHT, 24 FEBR. De spoorwegbonden willen dat het kabinet geld steekt in een sociaal plan voor de NS. Volgens de vervoersbond FNV, die het idee gisteren tijdens de onderhandelingen met de spoorwegen lanceerde, zou een deel van de exploitatiesubsidie hiervoor kunnen worden gebruikt.

De spoorwegbonden onderhandelen momenteel met de NS over de ontslagen als gevolg van de verzelfstandiging van de spoorwegen. Vorige week maakte minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) namens het kabinet bekend dat deze verzelfstandiging in het jaar 2000 zijn beslag moet hebben gekregen. De exploitatiesubsidie van 450 miljoen gulden die de NS nu nog ontvangen zal in zes jaar tijd worden afgebouwd. Vooruitlopend op het kabinetsbesluit hebben de NS onder het motto "sporen naar '96' al een reorganisatie ingezet. De vakbonden vrezen dat hierbij zo'n 3000 arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan.

Volgens W. Korteweg van de FNV “heeft minister Maij-Weggen nadrukkelijk gezegd dat het niet gaat om een bezuinigingsoperatie” en heeft het kabinet dan ook de plicht te zorgen voor “een aanvaardbaar sociaal plan”. De onderhandelingen worden volgende week voortgezet. Dinsdag zullen de NS laten weten hoeveel werknemers via natuurlijk verloop, afvloeiing en outplacement moeten verdwijnen.