Besparing van 45 miljoen; Ziekteverzuim bij ambtenaren is fors gedaald

DEN HAAG, 24 FEBR. Het ziekteverzuim onder ambtenaren die werkzaam zijn bij de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, en Financiën is in één jaar tijd gedaald van 6,7 naar 5,1 procent.

De daling van het ziekteverzuim levert een besparing op van ongeveer 4,5 miljoen gulden. De resultaten van een proefproject waaraan 4600 ambtenaren deelnamen, werden vanmorgen bekend gemaakt.

Het experiment bij de rijksoverheid om het ziekteverzuim terug te dringen, is daarmee een groot succes, zei vanmorgen projectleider C.D.G. van den Heuvel. Het streven was een beperking van het verzuim met 10 à 20 procent; het uiteindelijke resultaat bedraagt bijna 25 procent. In de periode 1 oktober 1991 tot 1 oktober 1992 daalde het verzuimpercentage van 6,7 procent naar 5,1 procent.

Het project bestaat uit een intensievere aanpak van het ziekteverzuim onder directe verantwoordelijkheid van de chef van de zieke ambtenaar. De uitvoering gebeurt door de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Beveiligingsdienst (RBB) en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Het verzuimpercentage daalde in twee stappen. De eerste daling komt direct na de start van het project in oktober 1991. De tweede daling komt in het vierde kwartaal tot stand.

De eerste daling wordt veroorzaakt door een daling van de verzuimfrequentie. Dat komt mogelijk door de verplichte ziekmelding bij de chef en een snel huisbezoek van een rapporteur. Later is er ook sprake van een daling van de duur van het verzuim.

De verzuimfrequentie is gedaald van 0,48 verzuimen per kwartaal naar 0,37. Een deel van het kortdurend verzuim vindt niet plaatsvindt omdat de ambtenaar ziek is, maar omdat hij behoefte aan verzuim heeft, aldus Van den Heuvel. Door de verplichte ziekmelding bij de chef en de eerste- of tweededagscontrole (repressieve factoren) zou die behoefte voor een deel worden gemaskeerd. Bovendien stijgt de arbeidsprestatie van een bepaald groep, als deze meer aandacht krijgt.

Volgens de onderzoekers moet bij de hele rijksoverheid een strenger controle-regime worden ingevoerd. Een correcte ziek- en herstelmelding en een nauwgezette registratie van de verzuiomgegeevesn door het management zijn daarbij onontbeerlijk. Verder moet er “structurele aandacht” komen voor de beheersing van bedrijfsgebonden verzuimrisico's.