Andriessen: overheid lijdt 30 mln verlies op DAF, banken 200 mln

DEN HAAG, 24 FEBR. De overheid lijdt door de surséance van betaling van het oude DAF een verlies van ongeveer 30 miljoen gulden; de banken hebben een verlies van ongeveer 200 miljoen gulden. Dit zei minister Andriessen (economische zaken) gisteren tijdens een overleg met Tweede Kamerleden over de redding van DAF.

Tijdens het debat drongen vooral de oppositiepartijen VVD en Groen Links erbij minister Andriessen op aan om de herbenoeming van de huidige bestuursvoorzitter Baan te voorkomen. Rosenmöller: “Als er grote fouten zijn gemaakt, ligt het voor de hand dat de leiding daaruit consequenties trekt.”

Andriessen onderstreepte dat Baan pas een jaar bestuursvoorzitter is en dat de nieuwe bestuursvoorzitter door de nieuwe raad van commissarissen wordt benoemd. “Ik heb een zekere voorkeur voor een bepaalde persoon”, zei Andriessen. Een woordvoerder van Economische Zaken bevestigde desgevraagd dat Andriessen daarmee doelde op Baan. Voor Andriessen weegt zwaar dat Baan het vertrouwen heeft van ondernemingsraad en vakbonden. De woordvoerders van de regeringspartijen Van Iersel (CDA) en Vos (PvdA) hielden zich op de vlakte over de vraag wie het nieuwe bedrijf moet leiden.

Het nieuwe DAF krijgt volgens Andriessen 6 of 7 commissarissen; twee worden door de Nederlandse overheid benoemd, een door de Vlaamse overheid en drie door de particuliere financiers. Andriessen houdt de mogelijkheid van een “onafhankelijk voorzitter” open. De Nederlandse en Belgische overheid houden hun gezamelijke belang onder de vijftig procent, zodat de kans op het fiat van de Europese Commissie wordt vergroot.

Andriessen keerde zich fel tegen de opvatting dat de alleen de bewindvoerders de architecten zijn geweest van de nieuwe DAF. “Het nieuwe financiële plan is door de overheid gemaakt, waarbij we een financieel risico op ons hebben genomen.” Ook weersprak de minister de afwachtende houding van de particuliere financiers. Andriessen: “Op één avond - sprekend met banken en institutionele beleggers - heb ik 70 miljoen op tafel gekregen. Daar kwam nog eens 50 miljoen bij via de Nationale Investeringsbank. In zo'n situatie 120 miljoen bij elkaar krijgen, is bijna een wonder. Ik doe daar niet treurig over.”

Volgens Andriessen is de nieuwe financiële constructie “stevig” en “ook commercieel ziet het er allemaal verantwoord uit. Uit het business plan blijkt een behoorlijk winstpotentieel.”

Alle partijen stemden in met het reddingsplan van DAF; de Kamerleden toonden zich verbaasd hoe een dergelijk drama zich kon voltrekken onder de ogen van bestuurders, commissarissen, bankiers, en accountants.

EG-commissaris Karel van Miert (mededingingsbeleid) verwacht “op het eerste gezicht” dat de Europese Commissie een positief oordeel zal vellen over de operatie. Van Miert: “Essentieel voor de uitvoerbaarheid van het plan is de vraag of de particuliere sector er voldoende bij betrokken is. Dat schijnt het geval te zijn. Vandaar dat de Commissie zich wellicht positief zal opstellen”.

De bewindvoerders van DAF hoeven de stichting Balance geen inzage te geven in het ondernemingsplan voor het nieuwe DAF. De bewindvoerders hoeven evenmin een door die stichting opgesteld alternatief plan voor de redding van DAF bij hun verdere onderhandelingen te betrekken. Dat bepaalde gisteren de president van de Bossche rechtbank, mr. G. André de la Porte, in een kort geding.

De stichting Balance, enkele jaren geleden opgericht door accountant C. Veenbrink, stelt zich ten doel steun te verlenen aan bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Nu er eenmaal een reddingsplan is voor DAF, is het alternatieve plan van de stichting achterhaald, betoogde mr. André de la Porte.