Winst Bols achter bij Wessanen

AMSTERDAM, 23 FEBR. Het drankenconcern Bols heeft over 1992 een winststijging geboekt van 10,1 procent. De nettowinst steeg van 105,4 miljoen gulden naar 116 miljoen gulden. De omzet daarentegen kon zich door de onrust op de valutamarkten en de verslechtering van de marktomstandigheden niet handhaven en zakte terug van 1,33 miljard gulden naar 1,28 miljard gulden.

Met de winstgroei van tien procent heeft Bols een lagere stijging laten zien dan partner Wessanen.Het bedrijfsresultaat steeg met 3,9 procent van 144,3 miljoen gulden naar 149,9 miljoen gulden. De financieringslasten werden negatief beïnvloed door de sterke stijging van de rente in Italië. Desondanks daalden de rentelasten van 21,1 miljoen gulden in 1991 tot 17,3 miljoen gulden in het afgelopen jaar.

Per aandeel steeg de winst van 3,41 gulden naar 3,75 gulden. De cash flow per aandeel in 1992 was 4,89 gulden. Het aantal uitstaande aandelen bleef 30,9 miljoen. Bols stelt een dividend voor van 1,52 gulden per aandeel. Vorig jaar was dat 1,36 gulden. Na aftrek van het al betaalde interimdividend van 0,32 gulden zal het slotdividend 1,20 gulden bedragen. Dit bedrag kan contant worden opgenomen. Een alternatief voor de aandeelhouder is een uitkering van één procent in aandelen en een op 22 maart bekend te maken bedrag in contanten.

Bols maakte in januari bekend een volledige fusie na te streven met voedingsmiddelenproducent Wessanen. Het fusiebericht van Bols en Wessanen wordt op 8 maart aanstaande gepubliceerd. Volgens de gisteren door beide concerns gepubliceerde cijfers daalde de gezamenlijke omzet van Bols Wessanen van naar ruim 5,2 miljard gulden over 1991 tot 5 miljard gulden over het vorig jaar. De gezamenlijke nettowinst steeg, exclusief buitengewone baten, naar 240 miljoen gulden, tegen ruim 215 miljoen gulden over 1991.