Streekvervoer: voor Randstad één bv oprichten

DEN HAAG, 23 FEBR. Het openbaar vervoer in de Randstad zou een gezamenlijke bv moeten oprichten. Alleen een dergelijke bv kan een goede aanpak van de vervoersproblemen in de Randstad waarborgen.

Dat zei voorzitter C. Nyqvist van Verenigd Streekvervoer Nederland tijdens een bijeenkomst van het stads- en streekvervoer in de Randstad, de NS en wethouders van de vier grote steden. Volgens Nyqvist legt het openbaar vervoer in de Randstad het af tegen de auto als er niet snel een betere onderlinge afstemming komt. Nu zijn daar vier streekvervoersbedrijven, vier stadsvervoersbedrijven en de NS bij betrokken. Zij komen allemaal met verschillende plannen voor de aanpak van de vervoersproblemen in de Randstad, waaronder sneltrams, metrolijnen, busbanen of een speciaal railsysteem. Ook speelt in het voorstel van Nyqvist een rol dat de vervoersbedrijven steeds minder overheidssubsidie krijgen, en daardoor gemakkelijk in een moordende concurrentiestrijd kunnen vervallen.

In de bv die Nyqvist voor ogen staat zijn de vervoersbedrijven aandeelhouder. Wegens de omvang van de Randstad en de vele betrokkenen zou er een opdeling moeten komen in een bedrijf voor het noordelijke deel van de Randstad en een bedrijf voor het zuidelijke deel. De bv kijkt naar de omvang en richting van de vervoersstromen, en bepaalt dan als een soort makelaar welk bedrijf de opdracht krijgt. Ook derden als taxibedrijven en touringcarbedrijven zouden kunnen worden gevraagd diensten te verzorgen. Om te beginnen zal het alleen om nieuwe diensten gaan.

Volgens Nyqvist zijn de problemen van het openbaar vervoer in de Randstad zo groot dat “een harde oplossing” nodig is. In het plan van minister Maij-Weggen om Nederland op te delen in 21 vervoerregio's ziet hij in ieder geval voor de Randstad weinig. Zijn voorstel sluit eerder aan bij de nieuwe indeling van de provincies.

Het voorstel van Nyqvist is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Een woordvoerder van de NS zegt dat “een bv nooit een doel op zich kan zijn”. Vervoermaatschappijen zouden moeten samenwerken met het oogmerk de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren en de opbrengsten te vergroten, “maar of dat via een bv moet is zeer de vraag”. Volgens de woordvoerder wordt er op regionaal niveau bovendien al veel samengewerkt.

De betrokken partijen gaan in april verder praten over het voorstel van Nyqvist.