Scandinavische verliezen drukken zwaar op Geveke

De activiteiten in Scandinavië geven Geveke tot dusver weinig reden tot vreugde.

Vorig jaar nam de technische handelsgroep de vertegenwoordigingen van de grondverzetmachines van Caterpillar over in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het bleek daarmee zo slecht te gaan dat Geveke begin december gewag maakte van forse verliezen en het passeren van het dividend. Zojuist door Geveke bekend gemaakte voorlopige gegevens melden dat over het afgelopen jaar een verlies is geleden van 20 miljoen gulden, twintig procent meer dan in december werd medegedeeld. Over 1991 boekte Geveke een winst van 13,4 miljoen gulden.

Het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening vóór belastingen daalde van 23 miljoen tot 2 miljoen gulden. Voor de Scandinavische reorganisatie zijn buitengewone lasten van 16 miljoen gulden opgevoerd.

Gezien het onzekere investeringsklimaat wil Geveke geen betrouwbare verwachting over 1993 uitspreken. De onderneming zegt maatregelen te hebben getroffen om dit jaar met een positief resultaat af te sluiten, maar bij een terugval van de markt die verder gaat dan nu valt te voorzien, zullen aanvullende reorganisatiemaatregelen nodig zijn.