Regio Amsterdam: 12 miljard nodig voor verkeersvoorzieningen

AMSTERDAM, 23 FEBR. Wil het wegennet rondom Amsterdam het komende decennium niet volledig verstopt raken, dan moet voor 12 miljard gulden worden geïnvesteerd in verkeersvoorzieningen.

Dat staat in het ontwerp van het Regionaal verkeers- en vervoersplan dat gisteren werd gepresenteerd door het Regionaal Overleg Amsterdam (ROA). In het ROA werken vijftien gemeenten uit de Amsterdamse regio onder meer samen bij het opstellen van vervoersplannen. Het Regionaal Overleg Amsterdam wordt door het ministerie erkend als aparte vervoersregio.

Volgens de huidige prognoses zal het autoverkeer in de Amsterdamse regio de komende twaalf jaar met ongeveer zeventig procent stijgen. Dat brengt volgens het ROA grote problemen met zich mee voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio.

De regio schat dat er bij de meest vergaande groei van het verkeer 4,1 miljard gulden extra nodig is voor het openbaar vervoer en 1,8 miljard voor het wegennet. Nog eens 3,7 miljard is nodig voor het railnet van de Nederlandse Spoorwegen.

De regio wil de groei van het autoverbruik terugdringen tot twintig procent in de periode tot 2005. Het ROA denkt daarbij aan het invoeren van spitsvignetten, hogere parkeertarieven en een maatregel waarbij bedrijfsvestigingen een minimaal aantal parkeerplaatsen hebben.

In de ROA-plannen wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de ondergrondse railverbindingen in Amsterdam. Het gaat daarbij onder meer om de zogenoemde Noord-Zuid-lijn die het gebied ten noorden van Amsterdam via het centrum met Schiphol moet verbinden. Deze plannen werden twee weken geleden gepresenteerd aan een delegatie van het kabinet in het kader van de IJ-oeverplannen.

Onderhandelingen tussen Amsterdam en de rijksoverheid hebben tot nu toe niet voldoende gelden opgeleverd om alle plannen voor de infrastructuur rond Amsterdam te verwezenlijken. In het kader van de vierde nota ruimtelijke ordening heeft het Rijk een bod gedaan van 1,4 miljard gulden voor wegen en railverbindingen binnen Amsterdam. Volgens schattingen van de gemeente is voor de stad Amsterdam alleen al twee miljard gulden meer nodig.