PvdA: militairen omscholen tot bewaarders

DEN HAAG, 23 FEBR. De PvdA wil dat overtollig militair personeel omgeschoold wordt tot gevangenbewaarder. Eerder deed luitenant-generaal Couzy, bevelhebber der Landstrijdkrachten, de suggestie om militair personeel om te scholen tot agent.

M. Zijlstra, justitie- en defensie specialist van de PvdA fractie in de Tweede Kamer, die het voorstel heeft gelanceerd zegt in een toelichting dat zowel Justitie als Defensie kunnen profiteren van de omscholing. Defensie betaalt de opleiding die ongeveer een jaar zal duren en hoeft daarna geen wachtgeld meer uit te keren omdat Justitie de nieuwe gevangenbewaarders gaat betalen.

In het totaal gaat het om 700 extra banen. Zijlstra denkt om bij de selectie te kijken naar wat oudere onderofficieren, die “jarenlang op de hei hebben gelegen”. Hij wil zijn plan volgende week in de Tweede Kamer voorleggen tijdens een mondeling overleg met staatssecretaris Kosto van justitie over het gevangeniswezen. In 1996 moeten er duizend nieuwe cellen bij zijn gebouwd. Eind 1992 beschikte Justitie over 7.991 cellen. Dat moeten er eind 1996 8.932 zijn.

Een woordvoerder van Defensie zegt dat iedere oplossing voor het vinden van banen voor personeel dat wegens de Prioriteitenota en in het bijzonder de halvering van de Landmacht moet verdwijnen welkom is. Minister Ter Beek was bij zijn aantreden in 1989 nog optimisch dat hij door overplaatsingen en vervroegd uittreden gedwongen ontslagen zou kunnen vermijden. Later paste hij dat standpunt aan en en kondigde aan dat gewongen ontslagen niet te vermijden zijn. Rekening wordt gehouden met het verdwijnen op korte termijn van 1.500 arbeidsplaatsen.

De bonden van justitiepersoneel zijn niet direct enthousiast over het plan maar onderkennen de specifieke kwaliteiten van sommige militairen. Zij wijzen erop dat het werk in gevangenissen anders is dan in het leger. Er wordt in de gevangenisssen ook op een andere manier met elkaar omgegaan. Zij menen dat er een zorgvuldige selectie moet worden toegepast en dat er voor de nieuwe banen niet alleen naar defensiepersoneel moeten worden gekeken.

De militaire vakbonden en belangenorganisaties hameren er al maanden op dat Defensie zich meer moet inspannen om banen te vinden voor overtollig personeel bij andere overheidsinstanties. Zij staan sympathiek tegenover dit nieuwe plan.