Overheid verwerft minder dan helft zeggenschap DAF

DEN HAAG, 23 FEBR. Het nieuw op te richten vrachtwagenbedrijf DAF Trucks NV betaalt voor de activa die het uit de boedel van het oude concern overneemt een prijs van 517 miljoen gulden. In die prijs is begrepen 67 miljoen gulden voor de industriële rechten op de truckseries DAF-75 en 85. Minister Andriessen (economische zaken) had die technische kennis “in een schoenendoos” in onderpand gekregen in ruil voor een lening van 67 miljoen gulden die hij DAf half december verstrekte.

Deze gegevens staan in een - aanvankelijk vertrouwelijke - brief van minister Andriessen aan de Tweede Kamer.

Met het oog op het grote belang dat de nieuwe DAF-onderneming snel van start kan gaan heeft Andriessen er mee ingestemd dat de Nederlandse en de Vlaamse overheid voor iets meer dan 50 procent in het risicodragend vermogen van het nieuwe bedrijf (in totaal 472 miljoen) deelnemen. In het aandelenkapitaal (407 miljoen) krijgen beide overheden samen echter een minderheidspositie.

De financiers van DAF-nieuw betalen voor de over te nemen activa (fabrieken, installaties, voorraden) 367 miljoen in contanten; de rest (150 miljoen) wordt ingebracht in de vorm van garantievermogen en leningen.

Het nieuwe DAF krijgt twee soorten aandelen, A en B. De Nederlandse staat krijgt voor 110 miljoen gulden aandelen A en voor 45 miljoen aandelen B. Daarnaast verstrekt de overheid 40 miljoen aan achtergestelde leningen via de Natioanle Investeringsbank. Aandelen A krijgen voorrang als het nieuwe bedrijf dividend uitkeert. In totaal worden voor 317 miljoen aandelen A uitgegeven: de verdeling daarvan is verder: Vlaamse overheid 55 miljoen, risicokapitaalverschaffers 50 miljoen, institutionele beleggers en Nederlandse banken 65 miljoen, leveranciers, importeurs 37 miljoen. De banken uit het oude DAF-consortium (waaronder de Britse banken) krijgen slechts voor 45 miljoen aandelen B. In totaal zal 90 miljoen aan aandelen B worden uitgegeven. Aan achtergestelde leningen krijgt het nieuwe DAF bij elkaar 65 miljoen.

Een nieuw gevormde groep Nederlandse banken zal DAF Trucks NV maximaal 450 miljoen krediet verstrekken. Dit bedrag zal volledig als werkkapitaal beschikbaar zijn. De Belgische investeringsbank NMKN stelt daarnaast nog een lening van 65 miljoen beschikbaar.

Het adviesbureau Arthur D. Little heeft het ondernemingsplan van de nieuwe onderneming beoordeeld en de accountants Moret Ernst & Young gingen de cijfermatige constistentie na. Zij hebben een zogenoemde comfort-verklaring uitgegeven over de waarschijnlijkheid dat de doelstellingen van het nieuwe bedrijf worden gehaald.

De Britse banken zijn volgens minister Andriessen van plan de financiering van de produktie van lichte trucks (45/55 series) bij Leyland te verzorgen