Overheden krijgen niet de meeste zeggenschap in Daf

EINDHOVEN, 23 FEBR. De Nederlandse en de Vlaamse overheid zullen in het vrijdag van start gaande nieuwe DAF niet de meeste zeggenschap krijgen. Zij hebben die wens uitdrukkelijk uitgesproken. Beide overheden verschaffen het nieuwe vrachtwagenbedrijf wel het merendeel - circa 55 procent - van het risicodragend vermogen.

Dit verklaarden de bewindvoerders van DAF gisteren in een toelichting op het zaterdag gesloten financieringsakkoord over het afgeslankte DAF. Het nieuwe DAF krijgt een balanstotaal van ruim 1 miljard gulden, waarvan 484,5 miljoen risicodragend vermogen.

Dat akkoord was een dubbeltje op z'n kant. De drie Britse leden van DAF's oude bankconsortium (Lloyds, Barclays en Nationale Westminster) lieten de andere onderhandelaars na een nacht lang praten tot zaterdagmiddag in onzekerheid of ze wilden meedoen aan de reddingsoperatie. De bewindvoerders hadden de partijen fors onder druk gezet. “Ze wisten dat, als zij nee zouden zeggen, wij de stekker eruit zouden trekken”, zei bewindvoerder mr. A. Deterink.

Op zijn eigen, doortastende manier boorde mr. Friso Meeter, bewindvoerder en straks curator van DAF, de laatste hoop die DAF-aandeelhouders nog mochten hebben gehad definitief de grond in. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) maakte zich gisteren sterk voor een voorkeursbehandeling van de bestaande aandeelhouders bij het uitgeven van aandelen in het nieuwe DAF. Op die manier zouden zij op termijn misschien iets kunnen terugzien van hun investering in het oude, failliete DAF.

Ook sommige andere crediteuren van DAF zullen nooit aan de beurt komen, gaf Meeter aan. Van het geld dat binnenkomt moeten eerst preferente schuldeisers, zoals de fiscus, worden betaald. Ook de banken eisen een fors stuk op via de zekerheden die ze hadden verworven.

De hoop dat er toch nog wat geld in het oude DAF te verdelen overblijft is wel iets gestegen. Het Franse Renault ziet namelijk af van “een substantiële claim” op DAF wegens het opzeggen door de laatste van het gezamenlijke bestelwagenproject in Engeland. De Fransen gaan daar alleen mee door en zullen waarschijnlijk ook de bestelwagenfabriek van Leyland in Birmingham overnemen. De circa 300 miljoen die DAF in het zogenomede Excel-project - de ontwikkeling van een nieuw bestelbusje - heeft gestoken krijgt DAF niet terug.

Op 2 april zal het bestuur van het oude DAF-concern, dat dan inmiddels in faillissement verkeert, tegenover aandeelhouders verantwoording afleggen voor het debâcle. Tegelijk zal toestemming worden gevraagd de jaarstukken over "92 op een later tijdstip te mogen presenteren.

De bewindvoerders hebben nog niet uitgemaakt of zij het bestuur van het oude DAf voor de ondergang van het bedrijf aansprakelijk zullen stellen. Volgens Meeter zouden aandeelhouders en schuldeisers er financieel ook nauwelijks baat bij hebben omdat bij de bestuurders doorgaans toch niet voldoende is te halen.

DAF-topman Cor Baan komt terug in de directie van het nieuwe DAF Trucks NV. Baan zelf hield zich nog op de vlakte (“ik ben beschikbaar”) maar de bewindvoerders lieten er geen twijfel over bestaan. Baan is ook voor de vakbonden de man die de kar van het nieuwe DAF in eerste instantie moet trekken, al gaat het wat betreft bestuurder G. van Os van de Unie BLHP minder van harte: “als de financiers vinden dat hij de nieuwe topman moet worden, is dat voor ons een realiteit".

Baan heeft vergaande bemoeienis gehad met de opstelling van het ondernemingsplan voor het nieuwe DAF. Hij houdt zich ook al intensief met de toekomst van dat bedrijf bezig. Hij kondigde aan dat de nieuwe onderneming zal proberen ook de lichtere truck DAF-45, die in Engeland wordt gemaakt, in het verkoopassortiment te betrekken. Of dat lukt hangt af van de plannen van de Britse bewindvoerders om de fabrieken met nieuwe eigenaars overeind te houden.

De Financial Times meldde vanmorgen, dat de directie van Leyland DAF probeert om de truckactiviteiten via een management-buy-out te verzelfstandigen. Of dat lukt, hangt in de eerste plaats af van de vraag of de verzelfstandigde fabriek van Daf een contract krijgt voor de levering van de 45-trucks.

Over de vraag of het nieuwe DAF het eerste jaar al winst zal maken, weigerde Baan iets te zeggen. Bewindvoerder Meeter was duidelijker: “Het antwoord op de vraag is "ja'.”De vakbonden ruzieën over het door DAF voorgestelde loonoffer van het aanblijvende personeel. Dat zou twee jaar 10 procent moeten inleveren. Het geld zou worden gebruikt om uitkeringen van de ontslagen werknemers aan te vullen. Deze week zal over het plan verder worden gepraat, maar bestuurder F. Koolen van de Industriebond FNV zei "mordicus tegen' te zijn. Hij wil niet dat mensen in lagere loongroepen straks offers moeten brengen voor ontslagen personeel dat topsalarissen genoot.