Ontslagen burgemeester houdt salaris

GOES, 23 FEBR. De Zeeuwse gemeente Goes moet het volle salaris van de oneervol ontslagen oud-burgemeester T.R. Seinstra - twaalfduizend gulden bruto per maand - blijven uitbetalen zolang zijn ziekte duurt.

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft een bezwaar hiertegen van de gemeente niet ontvankelijk verklaard. Seinstra werd in december vorig jaar door Binnenlandse Zaken oneervol ontslagen. In het voorjaar van 1992 werd de burgemeester op non-actief gesteld, na een conflict met zijn wethouders. Volgens de laatsten viel met Seinstra niet te werken. Uit onderzoek bleek bovendien dat hij voor ten minste vierduizend gulden te veel aan declaraties bij de gemeente had ingediend.

Seinstra meldde zich vlak na zijn oneervol ontslag ziek. Volgens een bepaling in het rijksambtenaren reglement moet een gemeente tot maximaal anderhalf jaar na de ziekmelding het salaris van de betrokkene doorbetalen. Het college van B en W van Goes achtte toepassing van het algemeen amtenarenreglement in de zaak-Seinstra onjuist, omdat de burgemeester ten tijde van zijn ziekmelding niet meer in dienst van de gemeente was. Goes dreigde naar de Raad van State te stappen, indien het ministerie zou weigeren de betalingen over te nemen. Gisteren meldde het ministerie niets voor de betalingen te voelen.

Een woordvoerder van de gemeente heeft verklaard dat het college niet tegen de beslissing in beroep zal gaan, zoals eerder was aangekondigd.