Onderzoek tekort Haags museum

DEN HAAG, 23 FEBR. De gemeente Den Haag stelt een onderzoek in naar tekorten die de laatste twee jaar zijn ontstaan bij het Haags Gemeentemuseum. Dat heeft de Haagse wethouder van cultuur, A. van den Berg, gisteren meegedeeld. Het gaat om geschatte bedragen van ten minste 1,2 miljoen gulden over 1991 en tussen 2 en 3,5 miljoen over 1992.

De voormalig directeur van het museum Rudi Fuchs, sinds 1 februari directeur van het Stedelijk museum in Amsterdam, beschikte over een budget van jaarlijks 12 miljoen gulden. Volgens de wethouder zijn de tekorten waarschijnlijk ontstaan op de gehele exploitatie van het museum. Door de slecht georganiseerde administratie is nu pas duidelijk geworden dat er in 1992 forse overschrijdingen zijn ontstaan. De juiste omvang ervan is nog niet duidelijk. Het tekort over 1991 was de wethouder al wel bekend.

Volgens Fuchs heeft hij de wethouder herhaalde malen gewezen op de dreigende problemen, ontstaan door diverse bezuinigingsoperaties.

Ook bij het Van Abbemuseum in Eindhoven ontstonden tijdens het bewind van Fuchs diverse malen overschrijdingen. In 1985 werd 350.000 gulden te veel aan aankopen uitgegeven en het daaropvolgende jaar kwam Fuchs 1,2 miljoen gulden op zijn budget tekort. Reden voor hem om, zoals later bij het Haags Gemeentemuseum, voor te stellen delen uit de collectie van het museum te verkopen.