MISSOURI

De film "Under Siege' is volgens Joyce Roodnat gemaakt voor diegenen die een soldaat niet van een lichtmatroos kunnen onderscheiden. Dat zijzelf zeker tot deze categorie behoort, blijkt uit een tweetal fouten in haar recensie (NRC Handelsblad, 17 februari).

De USS Missouri is geen vliegkampschip maar een slagschip. Dit schip dateert uit de Tweede Wereldoorlog en kreeg wereldbekendheid toen het op 2 september 1945 voor anker lag in de baai van Tokio en op zijn dek de capitulatie van Japan werd getekend. De toenmalige president Truman had dit schip hiervoor uitgekozen omdat hijzelf uit de staat Missouri afkomstig was. Vlak voor de ceremonie kwam men tot de ontdekking dat men geen tafel had die groot genoeg was voor de ondertekening van alle documenten. Een grote klaptafel werd van de vloer in de manschappen cafetaria losgeschroefd en boven aan dek weer opgezet. Toen na de ceremonie de tafel, terug in de cafetaria, weer gebruikt werd voor de maaltijd, is zij toch maar weer losgemaakt en apart gehouden als aandenken.

Na de oorlog is het schip in de mottenballen gegaan om door president Reagan weer aan de vloot te worden toegevoegd. Zijn negen stuks 406 mm kanonnen bleken ook in de moderne oorlogvoering van grote waarde vooral bij conflicten buiten de Oost-West confrontatie. Verder werd het uitgerust met meer kruisraketten dan op Woensdrecht geplaatst zouden worden. De Missouri en drie zusterschepen die ook uit de mottenballen waren gehaald, zullen de bezuinigingen van Bush en nu Clinton echter niet overleven.

Het woord captain vertaalt Joyce Roodnat wel al te letterlijk met het woord kapitein. In het Engels wordt met het woord captain ofwel een rang ofwel de functie van commandant bedoeld. In het Nederlands zou dus de vertaling respectievelijk kapitein ter zee (marine) of kapitein (landmacht) danwel commandant of gezagvoerder moeten zijn. Als Steven Seagal de "captain' wil spreken wordt daarmee de commandant van de Missouri bedoeld.

    • E.J.A. Wuite