Lubbers: WAO is een arbeidsconflict waard

DEN HAAG, 23 FEBR. Premier Lubbers vindt dat werkgevers desnoods arbeidsconflicten moeten riskeren om te voorkomen dat op hun kosten de verlaging van de WAO-uitkeringen wordt gecompenseerd.

In een interview in het NCW-blad De Werkgever dat donderdag uitkomt zegt Lubbers, dat geen werkgever zich kan veroorloven de WAO-reparatie voor eigen rekening te nemen. “Elke maatregel die de loonkosten verhoogt tast de werkgelegenheid aan.” Op de vraag of werkgevers daarvoor desnoods conflicten moeten riskeren antwoordt de premier: “Natuurlijk, als zo'n reparatie tot hogere loonkosten leidt. Dat kost immers weer werkgelegenheid en voor minder arbeidsongeschikten heb je juist meer werkgelegenheid nodig.”

Lubbers schetst de huidige economische situatie somber. “Ik heb in alle jaren als minister-president niet zo'n ernstige situatie meegemaakt als waarin we nu verkeren. Begrijp me goed, ik weet best dat er in de jaren 1982, 1983 nog méér ontslagen vielen dan nu. Het grote gevaar is momenteel de onderschatting van de problemen. Die is zeer bedreigend.”

Zoals eerder zijn partijgenoten minister De Vries en CDA-fractieleider Brinkman vindt ook Lubbers dat werknemers dit jaar moeten afzien van salarisverbetering en moeten kiezen voor de nullijn. Looneisen van 2,5 procent zijn te hoog, vindt de premier. Hij spreekt werkgeversvoorzitter Blankert na: “Nul is nodig en nul is genoeg.”

Toch zal het volgens Lubbers niet zo ver komen dat het kabinet gaat ingrijpen met wettelijke maatregelen tegen de loonsverhogingen. “Ik geloof niet dat er voldoende argumenten zijn om een wettelijke ingreep te rechtvaardigen (..). Laten de bonden en de werkgevers de spanning maar voelen en het zweet in de handen krijgen nu het zo slecht gaat met de bedrijven. Zij hebben de sleutel in handen, zij kunnen er wat aan doen.”