Israel aanvaardt stilzwijgend snelle terugkeer Palestijnen

TEL AVIV, 23 FEBR. Premier Yitzhak Rabin zal stilzwijgend instemmen met versnelde terugkeer van de op 17 december vorig jaar naar Libanon uitgewezen Palestijnen van Hamas en de Islamitische Jihad, zo heeft radio Israel vanmorgen gemeld. Een dergelijk Israelisch gebaar zal volgens de gisteravond naar Jeruzalem gekomen Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, de weg effenen voor hervatting van het vredesoverleg in april.

De Amerikaanse minister zal Rabin volgens verschillende bronnen een Amerikaans voorstel voorleggen waarbij 250 uitgewezen Palestijnen voor het einde van april naar Israel (d.w.z. naar gevangenschap) zullen terugkeren en de overige 150 tot augustus in Libanon zullen blijven. Israelische militaire commissies zullen in versneld tempo de dossiers van de uitgewezen Palestijnen doornemen en kunnen aan de hand daarvan de militaire hoorcommissies aanbevelen uitgewezen Palestijnen in verhoogd tempo terug te nemen.

De indruk bestaat dat deze uitweg ook de Palestijnse delegatie in staat zal stellen het vredesoverleg met Israel te hervatten. De meningsverschillen daarover in het Palestijnse leiderschap in de bezette gebieden zijn echter nogal hevig. Dr. Abdel Shafi, de uit Gaza afkomstige leider van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg, staat erop dat Israel resolutie 779 van de Veiligheidsraad naar de letter uitvoert en onvoorwaardelijk alle uitgewezen Palestijnen terugneemt. Andere Palestijnse delegatieleden zoals dr. Hanna Ashrawi, dr. Saeb Erakat en de Palestijnse leider Faisal Husseini nemen een pragmatischer standpunt in.

Laat in de middag zal de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg door Christopher op het Amerikaanse consulaat in West-Jeruzalem worden ontvangen. Dan of morgen tijdens een gesprek in het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem zal blijken of een pragmatische Israelische benadering van het Amerikaanse voorstel de uitgewezen Palestijnen terug te nemen voor de Palestijnen voldoende is om met hervatting van het vredesoverleg in te stemmen.

Aangezien Christopher na zijn rondreis door de Arabische wereld naar Jeruzalem is gekomen met de boodschap dat de Arabische vredespartners, Syrië, Jordanië en Libanon, bereid zijn het vredesoverleg met Israel onmiddellijk te hervatten staan de Palestijnen onder zware druk zich aan dit gezamenlijke Arabische standpunt te conformeren.

Christopher legde er gisteravond tijdens een korte verklaring op het David Ben Gurion vliegveld de nadruk op dat de VS hebben besloten de rol van een “volledige partner” in het vredesproces te spelen zonder afbreuk te willen doen aan het principe van rechtstreeks vredesoverleg tussen de partijen. Tot grote tevredenheid van Israels leiders legde hij een verband tussen Israels veiligheidsproblematiek en vrede op basis van volledige genormaliseerde betrekkingen tussen de partijen.

De Israelische onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin voorspelde gisteren dat grote Amerikaanse betrokkenheid bij het vredesproces al in 1993 tot een Israelisch-Syrische vrede kan leiden. Volgens Beilin gaat het tussen Israel en Syrië over de diepte van de Israelische terugtrekking op de hoogvlakte van Golan en over de inhoud die Syrië aan de vrede met Israel wil geven. Hij ontkende dat er sprake is van Israelische bereidheid om de hele Golan te ontruimen, zoals Syrië eist. Daarentegen zei de voor het leiderschap van Likud vechtende Benjamin Netanyahu gisteren dat een bezoek aan de Golan hem had geleerd dat Israel absoluut bereid is dit hele gebied aan Syrië over te dragen. Volgens hem zijn de bouwactiviteiten op de Golan volledig bevroren.

    • Salomon Bouman