Groenendijk wil bankschuld omlaag en minder rentelast

Groenendijk Yellowcabin, verhuur van tijdelijke onderkomens en gespecialiseerd vervoer, wil de investeringen in verhuur- en transportmateriaal zoveel mogelijk beperken en hierdoor het bankkrediet en de rentelasten verminderen, zo schrijft de directie in het jaarverslag over 1992.

De winst daalde vorig jaar van 9,5 miljoen tot 4,3 miljoen gulden, per aandeel van 4,25 tot 1,93 gulden. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) verminderde van 24,7 tot 22,1 miljoen gulden of per aandeel van 11,04 tot 9,87. De omzet steeg nog wel, van 57,6 tot 60,9 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat zakte van 17,9 tot 11,4 miljoen gulden. Het dividend wordt 80 cent contant (vorig jaar 1,75) of vier procent in agio-stock.