Graan-bate stuwt winst Wessanen op

AMSTERDAM, 23 FEBR. Het levensmiddelenconcern Wessanen heeft over 1992 een nettowinst behaald van 168,9 miljoen gulden tegenover 109,9 miljoen gulden in het jaar ervoor. Het resultaat van de toekomstige partner van Bols wordt sterk benvloed door een buitengewone bate van 45 miljoen gulden.

Zonder die bate steeg de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening met 12,7 procent van 109,9 miljoen gulden naar 123,9 miljoen gulden. De bijzondere bate van 45 miljoen gulden is afkomstig van de verkoop van de graandivisie aan Meneba. Volgens Wessanen, dat meer dan de helft van de resultaten op de Amerikaanse markt behaald, heeft het bedrijfsresultaat voor een bedrag van 4 miljoen gulden geleden onder de daling van de gemiddelde dollarkoers in 1992.

Alle divisies, zowel in Europa als de Verenigde Staten, leverden desondanks een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat. De omzet zakte mede door de verkoop van de graandivisie, die een omzet heeft van 500 miljoen gulden, aan Meneba per saldo met 200 miljoen gulden tot 3,7 miljard gulden.

Wessanen toonde zich gisteren optimistisch over het lopende jaar, en verwacht dat de winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening over 1993 zal stijgen. In 1992 steeg de winst per aandeel met 8,8 procent tot 7,04 gulden, tegen 6,47 gulden in 1991. In het afgelopen boekjaar is het aantal uitstaande aandelen toegenomen met 3,5 procent tot 17,5 miljoen.

Wessanen wil een dividend uitkeren van 2,84 gulden. Het interimdividend over 1992 bedroeg al 0,80 gulden, zodat een slotdividend van 2,04 gulden resteert. De aandeelhouders kunnen kiezen voor een contant dividend of een uitkering van 1 procent in aandelen en een bedrag in contanten. In januari maakte Wessanen bekend een volledige fusie met Bols na te streven.