Franse premier wil overleg GATT van begin af overdoen

PARIJS, 23 FEBR. De Franse premier Pierre Bérégovoy meent dat Europa de GATT-onderhandelingen over vrijere wereldhandel “van het begin af aan” moet overdoen “vanuit een sterke positie op het gebied van landbouw, vliegtuigbouw en staal”. Hij zei dit gisteren op een verkiezingsbijeenkomst. Het overleg over vrijere wereldhandel - de Uruguayronde - duurt al bijna zeven jaar.

De Franse premier kondigde ook aan dat Parijs een veto zal uitspreken over het eind november gesloten landbouwakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap als dit op 8 maart ter goedkeuring aan de EG-ministers van buitenlandse zaken zal worden voorgelegd.

Aan de uitspraken van Bérégovoy en andere Franse ministers over de GATT-onderhandelingen wordt in Frankrijk niet veel betekenis gehecht. Na de algemene verkiezingen op 21 maart, waar de socialisten naar alle waarschijnlijkheid een zware nederlaag zullen lijden, krijgt Frankrijk een rechtse regering. Pas daarna zal duidelijk worden of en hoe Parijs wil meewerken aan de voltooiing van de GATT-onderhandelingen.

De uitspraken van Bérégovoy worden ook gezien als een waarschuwing aan het adres van de Amerikaanse president, Clinton, die kritiek heeft geoefend op de “te hoge” subsidies die het Europese vliegtuigbouwconsortium Airbus krijgt. “Ik zeg nee tegen een Europa dat tegen elke prijs aan de Verenigde Staten toegeeft aan de verleiding van een GATT-akkoord”, aldus de Franse premier.

Denemarken, dat dit halfjaar fungeert als voorzitter van de EG, heeft het Franse verzoek om het landbouwakkoord op 8 maart niet op de agenda te zetten, afgewezen. In het weekeinde stuurde premier Bérégovoy brieven over deze kwestie aan Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, en aan de Deense premier Poul Nyrup-Rasmussen. De regering in Parijs wil dat, alvorens het akkoord wordt goedgekeurd, wordt uitgezocht of het landbouwakkoord met Washington past binnen het kader van de hervormingen van de Europese landbouwpolitiek.

    • Jan Gerritsen