Duinen door de storm meters weggeslagen

ROTTERDAM, 23 FEBR. De Noordhollandse duinen zijn door de storm van het afgelopen weekeinde zwaar aangetast. Uit inventarisatie van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier in Alkmaar blijkt tussen IJmuiden en Den Helder gemiddeld drie tot zes meter duin te zijn weggeslagen.

Bij Petten en Bergen aan Zee is de duinvoet zelfs tien meter teruggedrongen. Stuifschermen, bedoeld om opstuivend zand op te vangen, zijn over de hele linie weggespoeld. Bij Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Schoorl verdwenen de zandopspuitingen, die daar twee jaar geleden werden aangelegd, vrijwel geheel in zee. De zandopspuiting bij Den Helder is nauwelijks aangetast.

Volgens het KNMI waren de golven tijdens de noordwester storm van dit weekeinde gemiddeld acht meter hoog, met uitschieters tot vijftien meter. Bij vergelijkbare stormen was de golfhoogte tot dusver gemiddeld zes meter. Het KNMI verklaart de extreme golfhoogte uit "resonantie' tussen de golven en de wind, die zich beiden even snel bewogen. De extreme golfhoogte zou ook kunnen verklaren waarom drie schepen zondag op drift raakten, aldus het KNMI. De schepen kwamen in problemen toen ze ter hoogte van de Waddeneilanden naar het oosten draaiden, waarbij ze dwars op de golven kwamen te liggen.

Naar aanleidingen van de twee stuurlozen schepen, die op weg naar de kust in een boorplatform van de Nederlandse Aardolie Maatschappij rakelings passeerden, heeft het Overlegorgaan Waddeneilanden er bij minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) nogmaals op aangedrongen de scheepvaartroutes noordelijker van de Waddenzee te leggen. Naar aanleiding van de rampen met olietankers bij de Noordspaanse havenstad La Coruna en de Shetlands hebben de EG-ministers van transport en milieu in januari al gesproken over het vervoer van olie en andere gevaarlijke stoffen over zee. Concrete maatregelen zijn toen niet genomen.