Aantal leerlingen op MBO's stijgt sterk

UTRECHT, 23 FEBR. MBO's in Nederland dreigen in financiële problemen te komen omdat ze harder groeien dan verwacht.

Met hun vaste budget kunnen zij niet voldoende leraren betalen om het snel groeiende aantal leerlingen op te vangen. Zij komen op het totale budget 51 miljoen tekort. Onderhandelingen met het ministerie van onderwijs moeten de komende dagen tot een oplossing leiden. Het aantal leerlingen is dit jaar gestegen met gemiddeld drie procent, maar op sommige scholen is deze stijging veel groter. De MBO-scholen moeten, volgens de twee jaar geleden gemaakte afspraak over het budget, de groei van het aantal leerlingen zelf opvangen, bijvoorbeeld door de klassen groter te maken.