VNG positief over plan bestuurlijke vernieuwing

AMSTERDAM, 22 FEBR. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is positief gestemd over de recente voorstellen van minister Dales (binnenlandse zaken) voor bestuurlijke vernieuwing.

VNG-directeur K. de Vries zei zaterdag tijdens een bijeenkomst met Dales in de Amsterdamse RAI te verwachten dat de nieuwe bestuursstructuur “democratischer en efficiënter” zal worden. De voorstellen van de minister beogen het binnenlands bestuur dichter bij de burger te brengen door in stedelijke agglomeraties regio-besturen in te voeren. De eerste zal die in het Rijnmond-gebied zijn. Zowel De Vries als prof.dr. R. In 't Veld, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit, juichten toe dat Dales dergelijke regio-besturen niet overal in het land wil invoeren, waardoor een uniforme structuur achterwege blijft.