Verdacht van corruptie: wethouder treedt af

MAASTRICHT, 22 FEBR. De Maastrichtse wethouder van publieke werken, J. In de Braekt, is zaterdag afgetreden in verband met de verdenking van corruptie die tegen hem is gerezen. In een verklaring zegt de wethouder dat hij onschuldig is aan de feiten waarvan hij wordt verdacht. Hij wil echter het gemeentebestuur en zijn partij, het CDA, niet langer de schade van zijn afwezigheid laten ondervinden.

In de Braekt zit sinds een week in hechtenis, omdat justitie hem wil horen over reizen die hij op kosten van bedrijven zou hebben gemaakt. In verband daarmee is ook de wegenbouwer J. Baars uit Klimmen vorige week vier dagen vastgehouden. De wethouder en de wegenbouwer zouden samen ten minste drie reizen hebben ondernomen, onder andere naar Egypte, Rome en Wenen. In de Braekt zou niet alle reizen bij het college van B en W hebben gemeld.

Ook worden beiden verdacht van valsheid in geschrifte. In de Braekt liet vorig jaar aan de fractievoorzitter van het CDA in de Maastrichtse gemeenteraad, drs. T. Bovens, een kwitantie zien waaruit moest blijken dat hij de kosten van een reis naar Egypte, bijna achtduizend gulden, achteraf in contanten aan Baars had terugbetaald. Op grond van die kwitantie kreeg de wethouder van zijn fractie in oktober nog het voordeel van de twijfel. Nu echter ook andere reizen boven water zijn gekomen, wordt het de wethouder kwalijk genomen dat hij die destijds heeft verzwegen. De fractie zal zich nog beraden over het aanblijven van In de Braekt als raadslid.

Volgens de advocaat van de wethouder, mr. H. Stollenwerck, heeft justitie "geen spat' bewijs kunnen verzamelen voor de stelling dat de wethouder giften zou hebben aangenomen in ruil voor tegenprestaties die strijdig zijn met de ambtsplicht. “Justitie bijt zich nu vast in die kwitantie, omdat verondersteld wordt dat die vals is. Maar als ze dat kunnen bewijzen moeten ze nog aantonen dat hij er iets voor heeft teruggedaan, maar dat kon hij niet in zijn positie.”

Behalve de reizen naar Egypte, Rome en Wenen onderzoekt justitie ook de andere reizen die In de Braekt heeft gemaakt als wethouder en als hoofd van de afdeling Interne Zaken van de provincie Limburg, welke functie hij voordien bekleedde. Advocaat Stollenwerck zegt dat het in de meeste gevallen gaat om privé reizen. De reizen naar Rome en Wenen zouden studiereizen zijn geweest om bestratingen te bezichtigen en een nieuwe methode om riolen te repareren.