Staalsector EG: 100.000 banen weg

ROTTERDAM, 22 FEBR. De crisis op de Westeuropese staalmarkt blijkt nog heviger dan aanvankelijk werd aangenomen en zal naar schatting meer dan 100.000 banen kosten. Dat is ruim twee keer zoveel als eerdere voorspellingen van de Europese Commissie (EC).

Deze sombere verwachtingen uit Ruprecht Vondran, voorzitter van de Duitse staalfabrikanten, dit weekeinde. Volgens Vondran zal de EC meer geld moeten uittrekken om de sociale gevolgen die de crisis met zich mee brengt beter op te vangen. Daarnaast dient de EC een strenger protectionistisch beleid te voeren tegenover de goedkope Oosteuropese staalimport om de Europese staalindustrie kans te geven zich te herstellen.

Deze week komen de EG-ministers van economische zaken in Brussel bijeen om de crisis in de staalindustrie te bespreken. De Commissie heeft op dit moment volgens Vondran 240 miljoen ecu (ruim 525 miljoen gulden) beschikbaar gesteld om de gevolgen van de massa-ontslagen op te vangen. Dat is volgens hem bij lange na niet genoeg. “Alleen al in Duitsland vallen door de staalcrisis volgens Vondran de komende maanden 35.000 tot 40.000 banen weg”.

Vondran wil naast meer geld van de EC ook dat de overheidssubsidies aan met name Italiaanse en Spaanse staalfabrikanten worden beperkt. Hij wijst het EC-voorstel om minimum prijzen in te stellen op Oosteuropese staalimport van de hand, omdat het “ineffectief” zou zijn.

Vrijwel tegelijkertijd met de uitlatingen van Vondran maakte bestuursvoorzitter Gerhard Cromme van het Duitse concern Krupp-Hoesch, een van de grootste Europese staalfabrikanten, bekend dat het bedrijf overweegt zich geheel terug te trekken uit de staalproduktie. Cromme noemt dit een “realistische aanpak” om de overcapaciteit in de Europese staalindustrie tegen te gaan als er geen drastische maatregelen worden genomen.

Volgens Cromme is samenwerking tussen de grote Duitse staalfabrikanten de enige manier om te overleven. Vorige week maakten Krupp-Hoesch en concurrent Thyssen bekend dat zij verschillende staalfabrieken zullen sluiten. De topman van Krupp-Hoesch wees daarbij op de noodzaak van samenwerking in de staalproduktie tussen de drie grootste Duitse staalfabrikanten, Krupp-Hoesch, Thyssen en Preusagg AG.