Nieuw DAF volgende week operationeel

ROTTERDAM, 22 FEBR. Volgende week maandag gaat een nieuw, sterk ingekrompen DAF van start. Zaterdagavond bereikten de banken een akkoord over de financiering van het nieuwe bedrijf dat uitsluitend de vrachtwagenactiviteiten van DAF in Nederland en België zal voortzetten.

DAF Trucks NV, zoals het deze week op te richten nieuwe bedrijf zal heten, biedt werk aan 3.500 mensen, 750 in het Belgische Westerlo en 2.750 in Eindhoven. Dat betekent een halvering van het huidige personeelsbestand. Bestuursvoorzitter C. Baan is beschikbaar als directeur van het nieuwe bedrijf. De nieuwe raad van commissarissen moet hierover nog beslissen.

Alle werknemers van het oude DAF, dat failliet gaat, krijgen deze week een ontslagbrief. De werknemers die in dienst kunnen treden van het nieuwe bedrijf krijgen dat daarna te horen.

Omdat geld voor een sociaal plan ontbreekt heeft DAF voorgesteld het personeel dat kan blijven twee jaar lang 10 procent van het brutoloon te laten inleveren ten gunste van hun ontslagen collega's. Het voorstel kreeg bij personeel en bonden een gemengd onthaal. De Unie BLHP en de Industriebond CNV staan er sympathiek tegenover. De Industriebond FNV vindt het “een rare constructie” en zet er nogal wat vraagtekens bij. Een voorstel van DAF om de werkweek te verlengen van 36 tot 38 uur stuit bij alle bonden op weerstand.

De Britse vestigingen van DAF (5500 werknemers) blijven buiten het reddingsplan. Dat komt volgens bewindvoerder mr. A. Deterink omdat de Britse overheid weigert daaraan mee te werken. In Groot-Brittannië wordt nu geprobeerd het bedrijf op te splitsen in kleine onderdelen en die los van elkaar te verkopen. Inmiddels zijn al 1.650 Britse werknemers van Leyland-DAF ontslagen.

De nieuwe onderneming krijgt een risicidragend vermogen van 450 tot 500 miljoen gulden. De Nederlandse overheid neemt 195 miljoen gulden voor haar rekening en de Vlaamse regering 75 miljoen gulden. Hiervan wordt 55 miljoen ingebracht in het aandelenkapitaal, terwijl 20 miljoen verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening. Een consortium bestaande uit de verzekeringsmaatschappijen Aegon en Nationale Nederlanden, alsmede de banken ABN-Amro en Rabo, draagt 65 miljoen gulden bij.

Pag 12: Overheden nemen 54 pct

Het oude bankconsortium van DAF neemt (door de omzetting van vorderingen in aandelen) deel met 45 miljoen gulden en een groep van institutionele investeerders (waaronder naar verluidt Vado Beheer van de familie Van Doorne) brengt 50 miljoen gulden in. Leveranciers, dealers en importeurs brengen 37 miljoen bijeen. De eigendomsverhoudingen zien er daarmee alsvolgt uit: de Nederlandse overheid heeft een belang van 43 procent, de Vlaamse deelregering 12 procent, de Nederlandse banken 24 procent, investeerders 11 procent en de leveranciers en dealers gezamenlijk 8,2 procent.

Bovenop het eigen vermogen komt de opbrengst van de steunactie van de centrale ondernemingsraad en de Industriebond FNV. Die levert naar verwachting 12,5 miljoen gulden op. Dat geld wordt in de vorm van een achtergestelde lening beschikbaar gesteld.

Het nieuwe bankensyndicaat, bestaande uit ABN AMRO Bank, Rabo Bank, ING Bank, NIB en Credit Lyonnais Bank Nederland, verschaft het nieuwe DAF bovendien een bankkrediet van ruim 400 miljoen gulden.