FOKKER-DASA

Dasa-onderhandelaar Schrempp heeft recent verklaard dat Dasa bij de onderhandelingen over de overname van Fokker strategisch en economisch zijn doel heeft bereikt. Voldoening dus bij Dasa. Of de Nederlandse overheid, grootaandeelhouder van Fokker, eveneens met voldoening op de onderhandelingen kan terugzien, is de vraag. Zij heeft in de persoon van de minister van economische zaken immers belangrijke concessies moeten doen, ook nog toen de "deal' met Dasa was afgesloten.

Nu de onderhandelingen tot een eind zijn gekomen resten enige intrigerende vragen. Waarom heeft de leiding van Fokker afgezien van het eind 1991 ontwikkelde plan voor een emissie van vijfhonderd miljoen? De emissie zou Fokker een sterke financiële positie tegenover Dasa hebben kunnen geven. Voorts: waarom hield de minister zich lange tijd op de achtergrond in plaats van het grootaandeelhouderschap reeds bij het begin van de onderhandelingen tussen Fokker en Dasa tot volle gelding te brengen? Men mag aannemen dat één en ander de Nederlandse onderhandelingspositie cumulatief heeft verzwakt. En ten slotte: waarom kon de samenwerking tussen de minister en de voorzitter van de raad van bestuur van Fokker tegenover Dasa niet optimaal zijn?

Het zou de duidelijkheid ten goede komen indien de gang van zaken bij de totstandkoming van deze belangrijke transactie "sine ira et studio' wordt nagegaan en gepubliceerd. Laten we hopen dat het nog eens zover komt.

    • Dr. W.J. Ford