Doden bij verkiezing president in Senegal

DAKAR, 22 FEBR. Tijdens de presidentsverkiezingen in Senegal zijn gisteren twintig mensen om het leven gekomen toen een vrachtwagen met aanhangers van president Abdou Diouf in de door geweld geteisterde provincie Casamance op een landmijn reed. De dag tevoren waren zes mensen in Casamance gedood bij een aanval door separatistische rebellen op een taxi.

De verkiezingen verliepen elders vreedzaam, hoewel in veel stembureaus aanvankelijk chaos heerste: missend materieel, tekorten aan stembiljetten, onuitwisbare inkt om de kiezers te markeren die uitwisbaar leek (tot verkiezingsfunctionarissen het advies kregen de inktpotjes te schudden). President Abdou Diouf haalt, zo verwachtten onafhankelijke bronnen in Dakar vandaag, waarschijnlijk de meer dan 50 procent van de stemmen die hij nodig heeft om al in de eerste ronde te worden herkozen. Diouf, die al 12 jaar aan de macht is en een nieuwe ambtstermijn van 7 jaar voor zich heeft, beheerst de staatsmedia en profiteert van de verdeeldheid onder de oppositie. Hij had zeven tegenkandidaten. De opkomst wordt geschat op 50 à 60 procent van de 2,5 miljoen kiesgerechtigden, behalve in Casamance, waar minder dan 30 procent van de kiezers zou zijn opgekomen.

In Casamance is de separatistische Beweging voor Democratische Krachten actief, die heeft gezworen een eind te maken aan alle politieke activiteit. De regering heeft versterkingen gestuurd naar de provincie, die bijna van de rest van het land wordt afgesneden door het grondgebied van Gambia. (Reuter, AP)