Bom of helpende hand

De algemene ledenvergadering van de rugbybond kenmerkte zich de laatste jaren door de grote stilte. Het bestuur had gelijk. Dit jaar heeft in ieder geval een deel het mis. Leo Lampe, de penningmeester, wist dat de kritiek van de clubs werd verzameld via een enquête. Hij vertelde dat niet aan zijn mede-bestuursleden, die inmiddels spreken over een "bom'. Lampe praat van een "helpende hand'.

Wie verzamelt de kritiek op het bondsbestuur?

Oud-voorzitters en ereleden hebben die enquête opgesteld en naar de clubs gestuurd. En ze hebben mij gevraagd wat ik er van vond. Prima idee, zei ik. Maar een aantal mensen in het bestuur noemt het een "bom onder het bestuur'. En vindt dat ik hen op de hoogte had moeten brengen.

Waar wordt naar gevraagd?

Naar het functioneren van het bestuur en het bondsbureau. Het rommelt al jaren. Er ontstaat meer bureaucratie, terwijl de prestaties minder worden. Het bondsapparaat kost 900.000 gulden. Daarvan wordt de helft door WVC betaald en de helft door de clubs. Die zijn ontevreden over wat ze daar voor terugkrijgen. De bond doet te weinig aan bijvoorbeeld de jeugdopleiding en het begeleiden van scheidsrechters, maar je krijgt tegenwoordig voor het minste of geringste een boete. Het klinkt voor een buitenstaander misschien raar, maar die enquête, waarin de kritiek van de clubs anoniem gepresenteerd kan worden, was de enige manier om dat te boven tafel te krijgen.

Als u zich associeert met de groep wijze mannen, waarom bent u dan niet eerder met kritiek gekomen?

Ik heb twee jaar gedramd, maar ben er niet doorgekomen. De kritiek die nu verzameld is - met nog twee weken voor de deadline is veertig procent binnen - zou als een onderzoeksverslag gepresenteerd worden ruim voor de ledenvergadering. Dan kan het bestuur scoren voor open doel door maatregelen voor te stellen. Maar het bestuur ziet het niet als een helpende hand en kiest meteen voor een defensieve houding. Ze willen zo snel mogelijk een buitengewone ledenvergadering in plaats van af te wachten wat er uit de enquête naar voren komt. Het bestuur wordt wel tot tempo maken gedwongen. Woensdag vergadert het voltallig. Het zou kunnen dat een deel van opstapt. Dan hebben we een crisis.

    • Remmelt Otten