TUBA

“...trumpets and tuba, less crescendo”, zou de dirigent Svetlanov tijdens een repetitie van de Eerste symfonie van Brahms hebben verlangd (NRC Handelsblad, 17 november). Dat is interessant, vooral omdat in de partiutuur van Brahms' eerste symfonie geen tuba voorkomt. Heeft de dirigent een eigen instrumentatie meegebracht, of heeft Marc Chavannes niet goed geluisterd?

    • Marius Flothuis