Susa Ebbinge Wubben: Leven als doodverklaarden. ...

Susa Ebbinge Wubben: Leven als doodverklaarden. Leprozenzorg in Europa (500-1800) 184 blz., geïll., Christofoor, ƒ 49,50

E. Brongersma: Jongensliefde. Seks en erotiek tussen jongens en mannen. Deel 2: Schaduwzijden, bevrijding, erotiek 256 blz., Sua, ƒ 37,50

Fernand Strubbe: Geheime Oorlog 40/45. De Inlichtingen- en Actiediensten in België 558 blz., geïll., Lannoo, ƒ 84,50

B. Schoenmaker en J.P.C.M. van Hoof: 200 jaar rijdende artillerie 1793-1993 240 blz., geïll., Sdu uitgeverij, ƒ 39,90

Alain Finkielkraut: Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid 110 blz., Contact (La mémoire vaine. Du crime contre l'humanité 1989), vert. Greetje van den Bergh, ƒ 19,90

John McLeish: Het getal. Van kleitablet tot computer 326 blz., Amber (Number 1991), vert. Babs van Hasselt en Pieter Jan Stokhof, f 45,-

Colette Dowling: Dus ik hóef me helemaal niet zo te voelen? Nieuwe manieren om depressies, fobieën en verslavingen te bestrijden 310 blz., Bert Bakker, (You Mean I Don't Have to Feel this Way? 1991), vert. Ton Stauttener, ƒ 45,-

Susa Ebbinge Wubben: Leven als doodverklaarden. Leprozenzorg in Europa (500-1800)

184 blz., geïll., Christofoor, ƒ 49,50

Studie met christelijke ondertoon over de zorg in middeleeuws Europa voor de leprozen, wier wijdverbreide ziekte toentertijd werd gezien als straf van god maar ook als toegangsbewijs voor de hemel.

E. Brongersma: Jongensliefde. Seks en erotiek tussen jongens en mannen. Deel 2: Schaduwzijden, bevrijding, erotiek

256 blz., Sua, ƒ 37,50

Slotdeel van "magnum opus over pedoseksualitiet met betrekking tot jongens' door voormalig PvdA-senator, wiens levendige belangstelling voor het onderwerp hem ooit in de gevangenis deed belanden. Over deel 1 schreef de Haagse Post: ""Een curieus boek, wetenschappelijk en romantisch, afstandelijk en pornografisch'', en dat lijkt ook nu een treffende omschrijving, hoewel het met dat "wetenschappelijk' wel mee valt.

Fernand Strubbe: Geheime Oorlog 40/45. De Inlichtingen- en Actiediensten in België

558 blz., geïll., Lannoo, ƒ 84,50

Uitputtend overzicht van de Belgische geheime diensten en sabotage-groepen in de Tweede Wereldoorlog door voormalig verzetsman en latere legerpsycholoog die opofferingsgezindheid van destijds scherp contrasteert met de ""oneerlijkheid en zachte corruptie'' van thans.

B. Schoenmaker en J. P. C. M. van Hoof: 200 jaar rijdende artillerie 1793-1993

240 blz., geïll., Sdu uitgeverij, ƒ 39,90

Door AKZO gesubsideerd jubileumboek door twee historici van de Sectie Militaire Geschiedenis over het korps der "Gele Rijders', opgericht op 21 februari 1793. Onder het motto "met een nieuwe vuurmond naar een nieuwe tijd' worden de veranderingen binnen dit legeronderdeel getoont: zoals dat in de 18de eeuw alle officieren een paardestaart hadden, en nu slechts sommige.

VERTAALD

Alain Finkielkraut: Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid

110 blz., Contact (La mémoire vaine. Du crime contre l'humanité 1989), vert. Greetje van den Bergh, ƒ 19,90

Frans filosoof en schrijver van De ondergang van het denken, probeert aan de hand van het proces tegen Klaus Barbie een antwoord te vinden op de vraag wat de herinnering aan het verleden nog betekent in een wereld waarin elke hiërarchie van waarden lijkt te ontbreken.

John McLeish: Het getal. Van kleitablet tot computer

326 blz., Amber (Number 1991), vert. Babs van Hasselt en Pieter Jan Stokhof, f 45,-

Mathematicus schetst de ontwikkelling van de beschaving als een groeiende greep op de werkelijkheid door getallen en wiskundige formules.

Colette Dowling: Dus ik hóef me helemaal niet zo te voelen? Nieuwe manieren om depressies, fobieën en verslavingen te bestrijden

310 blz., Bert Bakker, (You Mean I Don't Have to Feel this Way? 1991), vert. Ton Stauttener, ƒ 45,-

Hartstochtelijk pleidooi om depressies, verslavingen en fobieën te zien als ziekten die kunnen en moeten worden behandeld met medicijnen en niet met zielsmassage. Opmerkelijk is dat in dit betoog de psychofarmaca al weer als ""alternatieve'' geneeswijze worden aanbevolen.