Studie naar aanvulling WAO in grafische sector

Het pensioenfonds in de grafische sector (50.000 werknemers) zal de mogelijkheden voor aanvulling van de WAO-uitkeringen bestuderen.

Dit zijn de vakbonden en de werkgevers overeengekomen. De werkgevers hebben gesteld dat de vakbonden geen voorbarige conclusies aan deze studie mogen verbinden.