SICKINGHE

Het is merkwaardig dat in een periode waarin een aantal top-ondernemers in ons land hun schip niet varende weten te houden, de redactie van deze krant niet anders meent te moeten doen dan een naar en denigrerend stukje over F.O.J. Sickinghe te publiceren (NRC Handelsblad, 12 februari).

Hij is een der zeer weinigen in ons land gebleken die niet alleen een onderneming in volle duikvlucht voor het neerstorten kon behoeden maar er vervolgens een zeer goed renderende zaak van wist te maken.

Wat te denken van de volstrekt irrelevante mededeling: de CHU-jonkheer? En van: honderden miljoenen gespendeerde (= uitgegeven) guldens van het ministerie (van EZ) aan Stork. Geen woord over het feit dat Stork nog onder leiding van Sickinghe een staatskrediet van 350 miljoen volledig heeft afgelost.

Een succesvolle ondernemer die het naast zijn werk niet alleen laat bij het tonen van "belangstelling' voor cultuur en natuur, maar er daadwerkelijk ook wat aan doet, wordt ten slotte afgedaan met de onsmakelijke opmerking: kortom, het is tijd voor Sickinghe.

    • G. Pellikaan