OM Antillen ontkent hulp bij het "lozen' van criminelen

WILLEMSTAD, 20 FEBR. Het Openbaar Ministerie in Willemstad houdt het voor onmogelijk dat justitiële autoriteiten behulpzaam zijn geweest bij het wegzenden van criminelen naar Nederland. “Het kan zijn dat families of sociale organisaties jongeren hebben aangeraden of ook daadwerkelijk hebben geholpen om naar Nederland te gaan nadat ze in moeilijkheden waren gekomen op het eiland. Maar ik ben er pertinent van overtuigd dat geen van de mannen met wie ik bij het Openbaar Ministerie werk, een ticket door de tralies heeft aangeboden om naar Nederland te kunnen ontsnappen”, zegt procureur-generaal R. Pietersz.

Hij wil zich bescheiden uitlaten nu hij de opdracht heeft gekregen om een onderzoek in te stellen naar de klachten van hoofdcommissaris Nordholt van Amsterdam, dat criminelen bewust op het vliegtuig naar Nederland worden gezet en door de autoriteiten daarbij worden geholpen. Pietersz verbaast zich over de uitspraken van Nordholt omdat hij midden vorig jaar tijdens gesprekken in Nederland de indruk had gekregen, dat hij in staat zou worden gesteld om de Nederlandse bevindingen na te gaan voordat zij in de openbaarheid zouden worden gebracht. Wat hoofdcommissaris Nordholt heeft bewogen om nu toch met de aantijging naar buiten te komen is voor Pietersz een raadsel.

De procureur-generaal is van mening dat de samenwerking tussen Nederland en de Antillen door deze kwestie een fikse deuk heeft opgelopen. “Het kan niet zo zijn dat we telkens ons rechtssysteem verbeteren, met hulp van bijna zestig man die ons daarbij vanuit Nederland assisteren, en we toch ons boekje te buiten zouden gaan om criminelen van het eiland te sturen. Dat geeft geen pas.”

“Wel moet u begrijpen dat hier speciale familiebanden bestaan en dat families kunnen besluiten om jongeren te helpen weg te komen. Ook weten niet alle sociale organisaties altijd even goed raad met verslaafden of beginnende misdadigers. Het zou kunnen zijn dat uit die hoek hulp ontvangen wordt om naar Nederland te vertrekken. Maar dat moet allemaal uitgezocht worden en de beschuldigingen van Nordholt zullen ons onderzoek niet vereenvoudigen”, aldus Pietersz.

In politiekringen neemt men aan dat in individuele gevallen wel eens gestimuleerd wordt om het hazepad te kiezen. “Nederland is dan de gemakkelijkste weg. Maar vergeet u niet dat het vroeger andersom was. Vroeger werd een veroordeelde in Europa voor de keus gesteld: óf een straf uitzitten, óf naar de koloniën te worden verbannen. Het systeem is dus al heel oud en wordt misschien daarom in de omgekeerde richting beproefd”, zegt een reclasseringsambtenaar.

Hij geeft toe dat de gevangenis op Curaçao overvol is en dat voor sommige gevangenen overdag werk buiten de deur wordt gezocht om spanningen binnen te verminderen.In de Curaçaose pers is heftig gereageerd op de uitlatingen van minister van justitie S. Römer op Schiphol deze week. In een hoofdartikel schrijft de Amigoe: “Van een eertijds zo zonnig eiland is Curaçao verworden tot een exporteur van door ons zelf geschapen mislukkelingen. (...) Met inkomsten van tweehonderd miljoen gulden aan Nederlandse hulp en driehonderd miljoen gulden uit de off shore-bankactiviteiten had de regering meer moeten doen.”

    • Willibrord Nieuwenhuis