LEVERTRANSPLANTATIE

In NRC Handelsblad van 5 februari (Levertransplantaties in het ziekenfondspakket) wordt gemeld dat in de nabije toekomst alleen het Academisch Ziekenhuis Groningen deze operatie mag uitvoeren.

Dit bericht is met verbazing ontvangen door het andere Nederlandse levertransplantatiecentrum West-Nederland. Er is immers nog geen definitieve besluitvorming geweest, aangezien de adviesronde waarin door diverse colleges over de behoefte aan levertransplantatie in het algemeen en levertransplantatiecentra in het bijzonder wordt gerapporteerd, nog niet is afgerond.

De Stichting Lever Onderzoek, die in december 1992 een rapport uitgaf, getiteld: "Levertransplantatie: Uitvoering en Beleid in Nederland', concludeerde dat er in Nederland een achterstand bestaat ten opzichte van de omringende landen. Het aantal levertransplantaties per miljoen inwoners per jaar behoort in Nederland tot de laagste van Europa, terwijl de sterfte aan leverziekten in Nederland niet anders is dan in de ons omringende landen. Tegen deze achtergrond is het sluiten van een volledig uitgerust operationeel levertransplantatiecentrum in West-Nederland ongewenst.

    • Academisch Ziekenhuis Rotterdam
    • Prof. S.W. Schwalm