LEGER (2)

Paul Schnabel geeft ons naar aanleiding van het NISSO rapport "Homoseksualiteit en krijgsmacht' een verklaring voor het geringe aantal homoseksuelen in de krijgsmacht.

Hij beweert, dat "het vaak erg technische legerwerk' niet iets is "wat de gemiddelde homoseksueel erg zal aanspreken'. Nog afgezien van het feit, dat de gemiddelde homoseksueel niet bestaat, neger, blanke, allochtoon, autochtoon, politicus of recensent, is deze bewering buitengewoon grievend omdat het een groep mensen onterecht tekort doet.

Waar haalt hij het vandaan? Het is onzin om te beweren, dat homoseksuelen een geringere interesse voor techniek hebben. Nota bene stelt Paul Schnabel zelf vast dat we ons moeten hoeden voor de gestigmatiseerde beeldvorming ten aanzien van homoseksuelen. Intussen hebben we er een stigma bij, waarbij de homoseksueel zich blijkbaar in goed gezelschap weet van die andere ca. 50% van de samenleving: de vrouw. Want vind je immers ook niet erg weinig vrouwen met een technische opleiding? Of in het management dan of in de politiek? De verklaring: ze houden er niet van.

De bewering van Paul Schnabel is onjuist, onvoorzichtig en grotesk. Daarenboven, en dat is voor mij het belangrijkste, doet zoiets op z'n zachtst gezegd de integratie van homo- en heteroseksuelen geen goed. Onbewust staaft Paul Schnabel de conclusie uit het rapport aangaande de dubbele moraal, dat homoseksualiteit best wordt getolereerd mits je er maar niets van merkt. En om de afstand te overbruggen worden er een aantal stigma's opgestapeld zodat de "gemiddelde' heteroseksueel een idee heeft van wat hij van een ander moet denken. Hoe meer stigma's, hoe sterker iedere homoseksueel bij voorbaat wordt gedoodverfd. Ga er maar aanstaan in het leger.

Dat er zich bij een dergelijk laag percentage homoseksuelen in het leger "weinig problemen in de praktijk' voordoen is natuurlijk zonneklaar en in feite een open deur. Vergelijk het met de situatie in het Amerikaanse leger vòòr 1948. Toen deden zich in het Amerikaanse leger in het geheel geen problemen voor tussen blanken en negers: omdat de laatsten niet werden toegelaten.

Naschrift Paul Schabel:

Wat ik over de verhouding tussen homoseksuelen en technisch werk schrijf, is op dit moment de werkelijkheid. Wat de heer Smook schrijft is ideologie.

    • Ir. J. Smook