Groningse bejaardenhuizen sluiten ziekenboeg

GRONINGEN, 20 FEBR. De bejaardenoorden in de provincie Groningen zullen vanaf 1 maart geen ouderen meer opnemen in hun 'ziekenboeg'. Het gaat hier om ouderen die in het ziekenhuis hebben gelegen en die maximaal zes weken bijkomen in een bejaardentehuis, zodat ze weer kunnen aansterken en zich thuis weer zelfstandig kunnen redden. Volgens de afdeling Groningen van de Vereniging Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) krijgen de tehuizen hiervoor een te lage vergoeding.

Dat maakte voorzitter A. Dees van de VNB gisteren bekend. De bejaardenoorden krijgen nu nog zestig gulden per dag per bejaarde voor de kortdurende opname, terwijl de kosten ruim honderd gulden bedragen. De VNB wijst erop dat het minstens drie keer zoveel kost om ouderen nog langer in het ziekenhuis te verplegen.

Met het Regionaal Ziekenfonds Groningen is ruim anderhalf jaar vergeefs onderhandeld om tot een sluitende regeling te komen. De VNB heeft toen besloten om de opnamestop in te stellen als medio februari geen oplossing was bereikt.

“Onze beslissing kan inderdaad als consequentie hebben dat sommige ouderen tussen wal en schip gaan vallen doordat ze nog niet naar huis kunnen, maar ook niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven”, aldus Dees. “Daarom doen we een beroep op de ziekenhuizen om hun patiënten zo lang als nodig is in hun eigen instellingen te verzorgen.”

Dees maakte vrijdag tevens bekend dat de VNB een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het ontwerp plan bejaardenoorden 1993-1996 van de provincie Groningen. Die wil de bezuinigingen in de bejaardenoorden opvangen door de tehuizen de gelegenheid te geven maximaal tien procent van hun aantal plaatsen af te stoten. Op die manier zou een aanvaardbare dagprijs voor de verzorging van ouderen in stand blijven.

Volgens de VNB moeten de bejaardenoorden echter zeker twintig procent van hun plaatsen afstoten om bij de huidige beschikbare budgetten nog een aanvaardbare verzorging te kunnen bieden. Volgens voorzitter Dees geeft de provincie een te rooskleurige voorstelling van zaken. Hij meent dat bij de bejaardenoorden zo'n vierhonderd arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.