Fusie bezegelt toekomst van Maasvlakte

ROTTERDAM, 20 FEBR. De Rotterdamse haven verliest een van haar meest geliefde speculatie-onderwerpen. Maandenlang giste men, van havenbaron tot sjorder, naar de definitieve invulling van de plannen voor de nieuwe, hypermoderne containerhaven op de Maasvlakte. Maar gisteren kwam daar een eind aan toen bekend werd dat ECT en Pakhoed-dochter Unitcentre gaan fuseren.

De directies van ECT en Pakhoed zijn het op een paar details na eens over hun samenwerking en daarmee over de toekomst op de Maasvlakte. Onrust onder het personeel van Unitcentre dwong de directie van Pakhoed gisteren tot vervroegd commentaar op hardnekkige geruchten over een fusie. Daarom kwam Pakhoed-directeur N.J. Westdijk gisteren zijn mensen op een inderhaast belegde kantine-bijeenkomst toespreken en geruststellen. Hij herhaalde nog eens dat een fusie van de activiteiten van Unitcentre met die van ECT voor de Pakhoed-dochter van essentieel belang is om de concurrentie te overleven. En hij stelde ze voorts gerust: dat kan zonder gedwongen ontslagen, zo verzekerde de Pakhoed-topman.

Plannen voor verregaande samenwerking van de twee concerns bestaan bijna anderhalf jaar. Aanvankelijk bespraken alleen ECT en het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam de opzet van Delta 2000-8, zoals het plan voor de nieuwe containerhaven werd gedoopt. In het najaar van 1991 werd Pakhoed bij de gesprekken betrokken, ingegeven door de eis van de rijksoverheid die alleen wilde investeren in de aanleg van infrastructuur op en rond de Maasvlakte als de concurrenten gingen samenwerken.

De onderhandelingen tussen Pakhoed en ECT en diens aandeelhouders Nedlloyd (44 procent), Internatio-Müller (44 procent) en de Nederlandse Spoorwegen (12 procent) spitsten zich vervolgens lange tijd toe op de verhoudingen in een nieuwe combinatie. Na lang soebatten ligt er nu een - bijna afgerond - voorstel waarin Unitcentre in ECT wordt opgenomen waarna Pakhoed in het vergrote ECT een even groot aandeel krijgt als de huidige aandeelhouders. In de nieuwe verhoudingen ligt het het meest voor de hand dat Pakhoed 30 procent krijgt, evenveel als Nedlloyd en Internatio-Müller. De NS krijgen de resterende tien procent in handen.

Er is de betrokken partijen alles aan gelegen om de capaciteit voor containeroverslag in Rotterdam de komende jaren uit te breiden zodat de haven haar positie als grootste ter wereld kan handhaven. De containeroverslag in Rotterdam stijgt nog steeds, zo bleek deze week uit jaarcijfers van het havenbedrijf. Bij ECT, de grootste in deze branche in Europa, lag het jaargemiddelde in 1992 op 1,3 miljoen containers; Unitcentre kwam vorig jaar uit op 450.000 stuks.

Het gemeentebestuur van Rotterdam liet donderdag al duidelijk blijken niet langer te willen wachten met investeringen in de Maasvlakte. Het stemde in met een kredietaanvraag van 93 miljoen gulden voor de bouw van een kilometerlange kade, de eerste fase van de nieuwe haven. De hint hielp: een dag later volgden ECT en Pakhoed met hun fusie-aankondiging.

    • Max Christern