Forse loonsverhoging voor bloemendetailhandel

Leidinggevenden in de bloemendetailhandel krijgen dit jaar een loonsverhoging van 18 procent.

In de laagste loonschalen stijgt het salaris met 3 procent. Dit is de uitkomst van het CAO-overleg in deze bedrijfstak (13.000 werknemers). Afspraken over uitbreiding van de werkgelegenheid ontbreken.