Financieringstekort Rijk in 1992 gelijk aan norm in Regeerakkoord

DEN HAAG, 20 FEBR. Het financieringstekort van het Rijk kwam in 1992 uit op 4,25 procent van het nationale inkomen. Dat is exact gelijk aan de norm van het Regeerakkoord. Dit blijkt uit de Voorlopige Rekening (Februarinota) die minister Kok van Financiën gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In feite lag het tekort nog iets lager, omdat Kok driekwart miljard gulden over hield. Hij stortte dit geld echter vlak vóór de jaarwisseling in het fonds van de Algemene Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAW), zodat het toch ten laste van 1992 kwam. Dat betekent echter wel dat het Rijk in 1993 driekwart miljard gulden minder in het AAW-fonds hoeft te storten.

De collectieve lastendruk kwam vorig jaar uit op 53,9 procent. Dat is méér dan de 53,6 procent die het Regeerakkoord voorschrijft en ook meer dan vorig jaar september in de Miljoenennota 1993 werd voorzien. Toch bleven de belasting-ontvangsten 0,6 miljard gulden achter bij de ramingen van september, terwijl de premie-ontvangsten en de niet-belastingontvangsten (met name gas) vrijwel ongewijzigd bleven. Minister Kok wijt de hoger dan verwachte lastendruk dan ook aan het achterblijven van de groei van het nationale inkomen.

De totale belastingontvangsten kwamen in 1992 uit op 153,4 miljard gulden, dat is 0,6 miljard minder dan in de Miljoenennota 1993 werd geraamd. De opbrengst van de kostprijsverhogende belastingen (btw etc.) viel met een half miljard gulden mee, de belastingen op inkomen, winst en vermogen brachten daarentegen 1,2 miljard gulden minder op dan verwacht.

Bij de uitgaven was sprake van een meevaller bij de WIR-uitgaven (249 miljoen) en bij de EG-afdrachten (minder invoerrechten 108 miljoen). Bij VROM vallen de ontvangsten mee door aflossingen woningwetleningen (104 miljoen gulden). Bij de renteposten is daarentegen sprake van een tegenvaller van 172 miljoen gulden.

De EG heeft in 1992 per saldo 0,8 miljard gulden van haar rekening-courant afgehaald. Het tegoed liep daardoor terug van 1,2 naar 0,4 miljard gulden. Deze daling benvloedt het financieringstekort van het Rijk negatief.