Energieverbruik

Grafiek: Amerikanen verstoken van alle volkeren de meeste energie.

Per hoofd van de bevolking verbruikten de Amerikanen in 1991 - omgerekend naar tonnen olie - 7,7 ton aan olie, gas en andere brandstoffen. Dit blijkt uit cijfers verstrekt door British Petroleum.

Om het verbruik van de verschillende soorten energie onderling te kunnen vergelijken wordt de consumptie van gas, kolen e.d. omgerekend naar tonnen olie. Nederland scoort relatief hoog: 5,2 ton per inwoner in 1991. Japan springt zuinig met energie om. Per persoon verbruiken de Japanners nog niet de helft van de energie die in de VS gemiddeld per hoofd wordt verstookt.

Een van de oorzaken voor het hoge energieverbruik in Nederland is het grote aandeel van basischemie en basismetaal in de industrie. Bij verwerking van grondstoffen tot halffabrikaten is veel energie nodig. Nederland heeft ambitieuze plannen voor energiebesparing. In juni 1990 publiceerde minister Andriessen van economische zaken daarover een nota met richtlijnen voor zowel huishoudens als industrie, landbouw, verkeer en vervoer.

Het doel voor de industrie in Nederland is om voor het jaar 2000 twintig procent zuiniger met energie om te springen dan in 1989, een tempo van 2 procent per jaar dus. Dat betekent overigens dat het totale verbruik bij een doorgaande, matige economische groei in 2000 ongeveer gelijk zal zijn aan het verbruik in 1989. Voor huishoudens ligt de besparingsrichtlijn wat hoger dan voor de industrie: 25 procent. Hoewel de eerste evaluatie van de nota Energiebesparing pas eind dit jaar klaar is, ziet het ernaar uit dat het met de energiebesparing door huishoudens de goede kant uitgaat, aldus het ministerie van economische zaken. Voor de industrie kan nog geen indruk worden gegeven omdat de overheid hier werkt met convenanten, afspraken die pas op langere termijn effect hebben. (Onderzoek: Niek den Tex)