De Vries: problemen bij werktijdenbesluit

ROTTERDAM, 20 FEBR. Minister De Vries (sociale zaken) erkent dat er knelpunten zijn bij de uitvoering van het werktijdenbesluit voor de zorgsector.

Vertegenwoordigers van bonden en werkgevers hebben die problemen gisteren onder de aandacht gebracht. Sinds 1 januari geldt voor de gehele zorgsector een nieuw werktijdenbesluit, bedoeld om werknemers redelijk afgewogen werk- en rusttijden te garanderen. Met name in kleinschalige voorzieningen zoals gezinsvervangende tehuizen kan men met de nieuwe regels echter geen roosters maken zonder dat medewerkers met onaangename gebroken diensten worden geconfronteerd.