DAME EDNA

Naar aanleiding van uw bespreking van Barry Humphries' autobiografie (Boekenbijvoegsel 13 februari jl.) enkele opmerkingen.

Henk van Gelder citeert Humphries zeggende: ""... the poor old Poms, de brave burgers van Australië...'' Ik weet niet of Van Gelder dit verkeerd verduidelijkt of dat de auteur dit zelf doet, maar P.o.m.'s zijn de Britten, precieser de Engelsen, in het Australisch (Engels). Getwist wordt of dit begrip betekent "prisoner of mother England' of "pomme' (aardappeleter). "Pommie bastards' of "whingeing Pom's' zijn in elk geval géén Australiërs.

Wat mij verrast is dat Humphries of Van Gelder niet ingaat op de kern van deze creatie c.q. rol, namelijk travestie. Zich verkleden en (overdreven) gedragen als stereotype vrouw is in het Engelse cultuurgebied weliswaar iets geaccepteerder als in Holland, maar het is wel degelijk een uitlaatklep voor (onderdrukte) vrouwelijke tendenties bij mannen. De reden dat Humphries' creatie pas in '76 doorbrak, zou kunnen liggen in de grotere tolerantie en acceptatie van androgyne rollen en persoonlijkheden van mannen (b.v. Mick Jagger, David Bowie) begin jaren '70.

Overigens zal Dame Edna nooit uitgroeien tot een zelfstandige ster omdat haar rol complementair is aan de "echte sterren' die zij ontvangt; zelfstandig is zij slechts een overdreven huisvrouw uit Melbourne en die boeit maar kort.

    • Peter Schouten