Boutros-Ghali beveelt hervatting hulp Bosnië

NEW YORK/SARAJEVO, 20 FEBR. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros-Ghali, heeft opdracht gegeven de drie dagen geleden opgeschorte humanitaire hulp aan Bosnië te hervatten. Dit heeft hij gisteren tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad gezegd.

Boutros-Ghali heeft de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Sadako Ogata, te verstaan gegeven dat haar besluit van woensdag om de hulp tijdelijk te staken, door hem is ontkracht. “Ik ben degene die wordt geacht deze operatie te leiden”, aldus Boutros-Ghali. De hulp zal “zo snel mogelijk” weer op gang worden gebracht, zei hij.

Zonder overleg met Boutros-Ghali had Ogata de hulpoperaties stopgezet. Dat was uit frustratie, zoals ze zei, over de Servische blokkades in het oosten van Bosnië en doordat moslims in Sarajevo weigerden hulpgoederen in ontvangst te nemen uit solidariteit met de Oostbosniërs.

VN-functionarissen in Sarajevo bevestigden gisteren dat de hulpverleners niet zullen vertrekken. “Iedereen blijft”, aldus een zegsman. Hij zei wel te verwachten dat de autoriteiten in Sarajevo terug zullen komen van hun besluit voedselhulp niet onder de bevolking te verdelen, als de twee voedselkonvooien er alsnog in slagen hun bestemming in het oosten van Bosnië te bereiken. Een van de hulpkonvooien probeert de omsingelde stad Gorazde te bereiken, het andere het dorp Zepa.

De Veiligheidsraad verlengde gisteren formeel het mandaat van de VN-vredesmacht (UNPROFOR) in Kroatië, waarover men het eerder informeel al eens was geworden. De resolutie werd met algemene stemmen aangenomen. Het mandaat van de VN-troepen, dat morgen zou aflopen, is met zes weken verlengd, tot 31 maart, om de bemiddelaars Cyrus Vance en Lord Owen meer tijd te geven een politieke oplossing voor de problemen in Kroatië te vinden.

De blauwhelmen in Kroatië mogen zich nu ook voor het eerst met zware wapens verdedigen, wanneer ze worden aangevallen. De Veiligheidsraad riep Boutros-Ghali op alle benodigde maatregelen te nemen om de veiligheid van de UNPROFOR te waarborgen door middel van de “benodigde defensieve bewapening”.

Tijdens het debat riep Rusland op tot sancties tegen Kroatië, als dat land het vredesakkoord dat een jaar geleden werd ondertekend, niet naleeft en doorgaat met zijn offensief tegen Krajina, de Servische enclave in Kroatië. (AFP, AP, Reuter)