Arboraad heft zich op, SER neemt taak over

DEN HAAG, 20 FEBR. De Arboraad heeft besloten zichzelf op te heffen en op 15 april voor de laatste maal te vergaderen. Het adviseren over arbeidsomstandigheden wordt een taak van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De Arboraad is daarmee minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) een stap voor. Hij had het voornemen de raad volgend jaar op te heffen en de taken dan over te hevelen naar de SER. Hoewel de Arboraad het met dat voornemen niet eens was, heeft dit orgaan niet langer willen wachten, ook al omdat enkele medewerkers van het secretariaat inmiddels zijn opgestapt. “Die mensen zoeken hun eigen weg, neem ze het maar eens kwalijk”, zei Arboraadsvoorzitter W. Spit gistermiddag desgevraagd. “Als de raad dan toch moet worden opgeheven, dan maar zo snel mogelijk.”

De Arboraad werd eind 1980 ingesteld. Hij bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, werkgevers- en werknemersorganisaties en lagere overheden. De raad adviseert over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en over de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet. In december deed de Arboraad De Vries nog het voorstel de ontwikkeling rondom arbeidsomstandigheden nog twee jaar te bekijken en dan een besluit te nemen over al dan niet het zelfstandig voortbestaan van de raad. De SER was volgens de Arboraad niet het geschikte adviesorgaan, omdat arbeidsomstandigheden specifieke deskundigheid vereist. De minister vond deze argumentatie niet overtuigend.

Als onderdeel van de grote efficiency-operatie bij de rijksoverheid hebben alle departementen naar hun adviesorganen gekeken. Deze week kwam daar het advies van een commissie uit de Tweede Kamer bij om het aantal adviesorganen drastisch te beperken.